Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

SAMENWERKINGSAKKOORDEN

In 2014 verkreeg de HoGent het Erasmus University Charter, een certificaat dat het algemene kwaliteitskader voor Europese en internationale samenwerkingsactiviteiten van instellingen voor hoger onderwijs binnen het Erasmus+-programma vastlegt.

Dit charter biedt de HoGent de erkenning om deel te nemen aan eender welk onderdeel van het Erasmus+ programma. Concreet betekent dit dat de Hogeschool Gent studenten en/of docenten kan uitwisselen en andere Erasmusactiviteiten kan organiseren i.s.m. andere hogeronderwijsinstellingen uit de EU die over een Erasmus University Charter beschikken.

De Hogeschool Gent heeft momenteel bijna 230 samenwerkingsakkoorden in het kader van Erasmus+ en 17 akkoorden in de context van Erasmus Belgica. Daarnaast heeft de Hogeschool Gent een tiental samenwerkingsakkoorden afgesloten met niet-EU landen.

Een actueel overzicht van alle Europese en internationale samenwerkingsakkoorden van de Hogeschool Gent is steeds online beschikbaar via de volgende website.