Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
+32 (0)9 243 20 01
fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
+32 (0)9 243 27 00
fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
+32 (0)9 243 22 00
fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
+32 (0)9 267 01 00
www.hogent.be/arts
schoolofarts@hogent.be

Sociale media

2015 IN CIJFERS

Download het volledige jaarverslag en de bijbehorende bijlagen in pdf-formaat

.

Personeel ​Talent volop de ruimte geven, investeren in professionalisme en excellentie en een ideale voedingsbodem bieden voor onderzoek, dienstverlening en kwalitatief hoogstaand onderwijs.
Dat is de kern van ons personeelsbeleid. Daarom besteedt de HoGent aandacht aan een loopbaan met ontplooiingsmogelijkheden, opleiding, onthaal van nieuwe medewerkers, …
Maar een job is meer dan werken alleen, we hechten dan ook veel belang aan het welzijn van alle HoGentenaars.

1801

personeelsleden

140

uitgeschreven vacatures

203

onderzoekers

Onderwijs

Internationalisering

De HoGent had in 2014-2015 in totaal 14 bilaterale akkoorden buiten Erasmus, 214 actieve akkoorden in het kader van Erasmus en Erasmus Belgica.

In totaal trokken 460 studenten naar het buitenland in het kader van hun onderwijsactiviteiten, 315 liepen stage in het buitenland.

Kwaliteitszorg

Er werd ingezet op nieuwe didactische werk- en evaluatievormen, kwaliteitsmonitoring van toetsen en examineren, multimediagebruik en onderwijstechnologie. 

Er werden daarnaast talrijke acties ontplooid om bij te dragen tot kennisdeling, kennisverspreiding en samenwerking.

Opleidingen

De opleidingen oriënteerden zich actief op ondernemingszin, authenticiteit en internationalisering. Opleidingen gingen steeds meer samenwerkingsvormen aan met externe organisaties en studenten kregen vaker opdrachten voor externe opdrachtgevers. Er is een groeiende belangstelling voor Small Business Projects en leerondernemingen, het uitwerken van managementcases, …

Mijlpalen

Belangrijke mijlpalen in het academiejaar 2014-2015 waren de integratie van de academische opleidingen in de universiteit en de ondertekening van het HoGent-HBO5-samenwerkingsverband. 

Onderzoek en dienstverlening De HoGent biedt een ruim aanbod aan onmiddellijk toepasbare expertise binnen een brede waaier aan disciplines.
Deze expertise kan worden ingezet voor maatschappelijke of wetenschappelijke dienstverlening aan derden.
De HoGent is daardoor een belangrijke innovatiepartner voor KMO's en non-profitorganisaties.

7466345

onderzoeksbudget

203

onderzoekers

1309322

inkomsten uit dienstverlening

Integrale kwaliteitszorg

Instellingsreview

Tijdens het academiejaar 2014-2015 zijn er voorbereidingen getroffen voor de instellingsreview, die in 2016 door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie wordt georganiseerd. Daarbij zal getoetst worden of de HoGent consequent uitvoering geeft aan haar onderwijsbeleid en stuurt op de kwaliteit van haar opleidingen. De instellingsreview is de mogelijkheid bij uitstek om het onderwijsproject van de HoGent in de kijker te zetten en haar intrinsieke kracht als lerende organisatie te bewijzen.

Samenwerking hoger beroepsonderwijs (HBO5)

Tijdens het academiejaar 2014-2015 werd ook de samenwerking met de partners van het HoGent-HBO5-samenwerkingsverband geïntensifieerd. Met het decreet op de versterking van het hoger be-roepsonderwijs krijgen de hogescholen een bijkomende rol in de uitbouw van tweejarige HBO5-opleidingen. De kwaliteitszorgsystemen van de partners werden verder uitgebouwd en er werden zelf-evaluaties uitgevoerd om de omvorming van de bestaande HBO5-opleidingen voor te bereiden.