Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
+32 (0)9 243 20 01
fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
+32 (0)9 243 27 00
fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
+32 (0)9 243 22 00
fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
+32 (0)9 267 01 00
www.hogent.be/arts
schoolofarts@hogent.be

Sociale media

2016 IN CIJFERS

Download het volledige jaarverslag: deel 1 - deel 2.

.

Personeel ​Talent volop de ruimte geven, investeren in professionalisme en excellentie en een ideale voedingsbodem bieden voor onderzoek, dienstverlening en kwalitatief hoogstaand onderwijs.
Dat is de kern van ons personeelsbeleid. Daarom besteedt de HoGent aandacht aan een loopbaan met ontplooiingsmogelijkheden, opleiding, onthaal van nieuwe medewerkers, …
Maar een job is meer dan werken alleen, we hechten dan ook veel belang aan het welzijn van alle HoGentenaars.

2011

personeelsleden

189

uitgeschreven vacatures

207

onderzoekers

Onderwijs

Internationalisering

De HoGent had in het academiejaar 2015-2016 in totaal 248 actieve partnerschappen met hogeronderwijsinstellingen, waarvan 220 akkoorden in het kader van Erasmus+ en 8 niet-Europese, 3 Zwitserse en 17 akkoorden in het kader van Erasmus Belgica.

Kwaliteitszorg

De onderwijsvisie van de HoGent situeert zich op vijf kernelementen: studentgecentreerd, authentiek, internationaal georiënteerd, ondernemingsgezind en onderzoeksgerelateerd. 

In 2016 werd ook gestart met de opbouw van een expliciet kwaliteitskader voor onderzoek en dienstverlening binnen de HoGent, zowel voor intern als extern gefinancierde initiatieven.

Opleidingen

De opleidingen aan de HoGent zijn actief gericht op ondernemingszin, authenticiteit en internationalisering. Er wordt steeds meer samengewerkt met externe organisaties en ook de belangstelling voor Small Business Projects groeit, net als voor leerondernemingen of het uitwerken van managementcases.

Mijlpalen

Belangrijke mijlpalen in 2016 waren de instellingsreview en de reorganisatie van de ondersteunende diensten, die werden omgevormd tot een servicecenter.

Onderzoek en dienstverlening De HoGent biedt een ruim aanbod aan onmiddellijk toepasbare expertise binnen een brede waaier aan disciplines.
Deze expertise kan worden ingezet voor maatschappelijke of wetenschappelijke dienstverlening aan derden.
De HoGent is daardoor een belangrijke innovatiepartner voor KMO's en non-profitorganisaties.

7490742

onderzoeksbudget

203

onderzoekers

1194909

inkomsten uit dienstverlening

Mijlpalen

Instellingsreview

Tijdens het academiejaar 2015-2016 vond er een instellingsreview plus plaats, waarbij de uitvoering van het onderwijsbeleid en de borging van de kwaliteit van de opleidingen door een externe reviewcommissie kritisch en verbeteringsgericht werden bekeken. De reviewcommissie was in een eerste terugkoppeling alvast positief over het engagement en het enthousiasme van studenten en collega’s.

Servicecenter

De organisatie van de instelling werd vernieuwd met een aangepast model voor de ondersteunende diensten. Nadat dit in 2015 in verschillende projectteams grondig was voorbereid, werd begin dit jaar gestart met een servicecenter, waarbij centrale en decentrale diensten werden geïntegreerd met als doel de functies te optimaliseren. Dat faciliteerde interne personeelsverschuivingen.