Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

BEDRIJVEN EN ORGANISATIES

Afbeelding Bedrijven en organisaties

Projectwerking en stage

Zit je als bedrijfsleider of vertegenwoordiger van een organisatie met een prangende vraag, een probleem waar je graag eens een andere blik laat op werpen of heb je gewoon een idee dat je graag samen met HOGENT wil uitwerken? Dan ben je altijd welkom voor een gesprek. We proberen graag je vraag in de opleidingen te integreren.

Het Centrum voor Ondernemen streeft ernaar om de praktijk en het onderwijs meer en beter samen te brengen, onder meer door studententeams te begeleiden die aan jouw project werken en daar ook een waardevol rapport over afleveren. Uiteraard leent niet elke vraag zich ertoe om projectmatig aangepakt te worden. Sommige vragen passen beter in een stageopdracht. Ook daarvoor kan je bij ons aankloppen. 


Sociaal ondernemen

Het Centrum voor Ondernemen beschikt over heel wat expertise rond sociaal ondernemerschap. Bij sociaal ondernemen is de centrale doelstelling een maatschappelijk thema, maar wel geïntegreerd in een businessmodel. Een sociale onderneming haalt zijn inkomsten dus uit economische activiteiten, die het sociale doel helpen te verwezenlijken.

Pol Bracke en Tom van Wassenhove ontwikkelden er een methodiek voor: de Impact Driven Business Modelling-tool (IDBM). Die wordt uitgebreid en helder uit de doeken gedaan in het boek Impactgedreven Ondernemen – aan de slag met sociale businessmodellen. Uiteraard maken we van de methodiek ook gebruik wanneer vragen van externe organisaties betrekking hebben op het uitbouwen van een sociaal businessmodel.

Een voorbeeld: een vzw die bezig is met natuureducatie  en –bescherming wil haar sociaalmaatschappelijke doelstellingen integreren in een businessmodel dat voor meer organisatiestructuur zorgt, een afgelijnder activiteitenaanbod en een verdienmodel dat ervoor zorgt dat de organisatie inkomsten kan genereren, zonder de sociale doelstellingen uit het oog te verliezen. Studenten groenmanagement zijn daarmee enthousiast aan de slag gegaan en leveren hun rapport op het einde van dit semester af.

 

Ministry of Makers

Het Centrum voor Ondernemen is actief betrokken bij Ministry of Makers. Dat stelt zich tot doel om creatievelingen ondernemender en ondernemers creatiever te maken. Ministry of Makers wil met andere woorden een brug slaan tussen designers – in de brede betekenis - en het bedrijfsleven. Want dat is een zeer interessante weg  om tot innovatie te komen. Daartoe moet wel een speelveld gecreeëerd worden waar mensen elkaar leren kennen en waar vertrouwen wordt opgebouwd.

Meer info


Het centrum voor ondernemen is partner in: