Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

AUDIOLOGIE, LOGOPEDIE EN ERGOTHERAPIE

Audiologie, Logopedie en Ergotherapie

De vakgroep is een organisatie-entiteit die onderwijzend personeel, wetenschappelijk personeel en in voorkomend geval administratief en technisch personeel binnen een of meer samenhangende vakgebieden verenigt in een capaciteitsgroep. Deze vakgroepen worden bestuurlijk aangestuurd door de vakgroepraad. Aan het hoofd van de vakgroep staat een vakgroepvoorzitter.


Vakgroepvoorzitter
Catherine De Vos
09 243 23 42
Leden Logopedie en audiologie

Evelien Bienstman, Paul Corthals, Els De Rycke, Eddy Hoste, Liesbeth Van Coppenolle, Kathleen Van Snick, Mie Cocquyt, Stephanie Coppens, Katrien Cornelis, Sandrine De Coster, Fleur Gailly, Annick Gilles, Leen Maes, Youri Maryn, Philips Birgit, Vandevelde Sabine, Ingrid Verbanck, Veerle Willockx


Leden ergotherapie

Lieve De Vos, Désirée Lambrecht, Hannelore Nollet, Patricia Colman, Annouk De Neels, Anne-Mie Engelen, Dave Vanderbeke, Britt Zaman, Veerle Zwaenepoel, Benedicte De Koker, Wilfried Van Handenhoven

Dienstverlening

Bij de vakgroep Audiologie, Logopedie en Ergotherapie kan je terecht voor expertise rond het functioneren en welbevinden van personen met geestelijke gezondheidsproblemen, gericht op herstel en re-integratie van patiënten in de maatschappij, wetenschappelijk onderzoek en dienstverlening. Via praktijkgerichte onderzoeksprojecten, stages, bachelorproeven, contractonderzoek, dienstverlening, studiedagen, advies en vorming op maat biedt de expertise van HOGENT een economische, maatschappelijke en wetenschappelijke meerwaarde.
 

 

Studiedagen en workshops

De vakgroep Audiologie, Logopedie en Ergotherapie organiseert gespecialiseerde en praktijkgerichte studiedagen en workshops voor een breed publiek van professionals.

Meer info

 

Wetenschapseducatie

Voor het secundair onderwijs organiseren we leuke en leerrijke introducties in de wereld van de audiologie en logopedie.

 

Meer info

 

Projectwerk

Via vakoverschrijdend projectwerk ontwikkelen studenten hun probleemoplossend vermogen door integratie van aangeleerde kennis en vaardigheden.

Meer info

 

Toegepast onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek geeft een meerwaarde aan onze opleidingen. De interactie met het werkveld en de doorstroom van resultaten naar het onderwijs stimuleert een kritische attitude bij studenten.

Meer info

 

Onderwijs

De vakgroep Audiologie, Logopedie en Ergotherapie is betrokken bij de organisatie van volgende opleidingen en afstudeerrichtingen.

Biomedische
laboratoriumtechnologie 

Professionele bachelor

Voedings- en dieetkunde

Professionele bachelor

Ergotherapie
 

Professionele bachelor

Logopedie en
audiologie

Professionele bachelor

Verpleegkunde

Professionele bachelor

Verpleegkunde - brugopleiding

Professionele bachelor

Office
management

Professionele bachelor (ook in Aalst!)

Intensieve zorgen en spoedgevallenzorg

Bachelor na bachelor