Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

 

Toegepast onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek geeft een meerwaarde aan onze opleidingen. De interactie met het werkveld en de doorstroom van resultaten naar het onderwijs stimuleert een kritische attitude bij studenten. 

In onze vakgroep wordt ingezet op praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek en daar hebben we goede redenen voor.

Door in te zetten op praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek verhogen we permanent de kwaliteit van onze bacheloropleidingen. De nauwe samenwerking met het werkveld en de doorstroom van de onderzoeksresultaten naar het onderwijs resulteert in een voortdurende actualisering van de curricula, de verdere professionalisering van onze docenten, meer interactie en voeling met het werkveld en het stimuleren van een kritische en ondernemende attitude bij de studenten.

Onderzoeksprojecten

  • Coachingstraject OCMW Zottegem, De Maeyer, I., De Koker, B. & De Witte, N.
  • Actieonderzoek ter verbetering van de samenleving tussen professionele zorg en mantelzorg, De Witte, N., De Koker, B. & Walegraef, I.
  • Integrale zorgverlening op de eerste lijn. Onderzoek naar de interdisciplinaire aanpak van sociale problemen in de wijkgezondheidscentra tegen de achtergrond van de vermaatschappelijking van de zorg, Gobeyn, H., Reynaert, D., De Vos, L., De Witte, N., Nachtergaele, S., Van Landschoot, L. & Piessens, V.
  • Evidence Based Practice bij schisis: hoe kunnen we logopedisten helpen om optimale logopedische zorg te bieden?, Cocquyt, M., Walgraef, I., Derese, A., Mommaerts, M., Van den Eynde, E., Nadjmi, N., De Bodt, M., Swennen, G. & Sheth, S.