Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

BIOMEDISCHE WETENSCHAPPEN

Biomedische wetenschappen

De vakgroep is een organisatie-entiteit die onderwijzend personeel, wetenschappelijk personeel en in voorkomend geval administratief en technisch personeel binnen een of meer samenhangende vakgebieden verenigt in een capaciteitsgroep. Deze vakgroepen worden bestuurlijk aangestuurd door de vakgroepraad. Aan het hoofd van de vakgroep staat een vakgroepvoorzitter.


Vakgroepvoorzitter
Filip Dumont
09 243 23 61
Leden

Liesbet Cosyn, Isabel De Pauw, Pascale Dooms, Filip Dumont, Hans Duyvejonck, Svetlana Gertsen, Sofie Timmers, Els Van Mechelen, Michèle Vergote, Stefan Vermeulen


Gastprofessoren

Bafort Petra, Blondeel Lode, Bove Thierry, Ceelen Wim, De Crop An, De Jaeger Annick, Dries Davy, Hoste Eric, Poelaert Jan, Van Den Abeele Anne-Marie, Van Eijkeren Marc, Van Sassenbroeck Diederik, Vogelaers Dirk, Waermoes Mia, Sylvia Mione, Jan Philippé

Dienstverlening

Bij de vakgroep Biomedische Wetenschappen kan je terecht voor expertise rond moleculaire technieken, bio-informatica, medische diagnostiek, biomedisch wetenschappelijk onderzoek en dienstverlening. Via praktijkgerichte onderzoeksprojecten, stages, bachelorproeven, contractonderzoek, dienstverlening, studiedagen, advies en vorming op maat biedt de expertise van HOGENT een economische, maatschappelijke en wetenschappelijke meerwaarde.
 

 

Symposia en workshops

De vakgroep Biomedische Wetenschappen organiseert gespecialiseerde en praktijkgerichte studiedagen en workshops voor een breed publiek van professionals.

Meer info

 

Wetenschapseducatie

Voor het secundair onderwijs organiseren we leuke en leerrijke introducties in de wereld van de biomedische laboratoriumtechnologie.
 

Meer info

 

Toegepast onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek geeft een meerwaarde aan onze opleidingen. De interactie met het werkveld en de doorstroom van resultaten naar het onderwijs stimuleert een kritische attitude bij studenten.

Meer info

 

Onderwijs

De vakgroep Biomedische Wetenschappen is betrokken bij de organisatie van volgende opleidingen en afstudeerrichtingen.

Biomedische
laboratoriumtechnologie 

Professionele bachelor

Voedings- en dieetkunde

Professionele bachelor

Ergotherapie
 

Professionele bachelor

Logopedie en
audiologie

Professionele bachelor

Verpleegkunde

Professionele bachelor

Verpleegkunde - brugopleiding

Professionele bachelor

Office
management

Professionele bachelor (ook in Aalst!)

Intensieve zorgen en spoedgevallenzorg

Bachelor na bachelor