Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

COMMERCIËLE ECONOMIE EN ONDERNEMERSCHAP

Commerciële economie en ondernemerschap

De vakgroep Commerciële Economie en Ondernemerschap omvat een breed kennisveld en verenigt een ondernemende groep onderzoekers en lectoren. Het zijn allemaal experten in hun vakgebied met diverse ervaringen en deskundigheden. De vakgroep heeft zich georganiseerd in vier expertisegroepen:

  • Strategie en Ondernemerschap
  • Logistiek
  • Human Resources
  • Marketing

De leden van de vakgroep vervullen onderwijsopdrachten in de verschillende faculteiten en opleidingen van HOGENT.

De vakgroep wil investeren in praktijkgericht onderzoek. Ze stimuleert samenwerking met het werkveld en  verspreiding van onderzoeksresultaten. De kennis en onderzoekscompetenties van de vakgroepleden dragen bovendien bij aan de ontwikkeling van de opleidingen.

De dienstverlening van de vakgroep is in volle ontwikkeling. Wij staan open voor vragen naar dienstverleningsopdrachten van bedrijven en overheid. Neem contact met ons op voor een verkennend gesprek  

De vakgroep organiseert regelmatig workshops, navormingen of netwerkevents die onderzoek, onderwijs en werkveld willen verenigen.


Vakgroepvoorzitter
Gerd Jacobs
Campus Schoonmeersen
Gebouw B
09 242 22 17                                                              

Vakgroepraad
Ann De Jaegher, Rudi Madalijns, Katrien Meert, Darline Slock, Freek Van Baelen, BArt Van Theemsche, Filip Weyers

Onderzoeksprojecten

 

Risico-assessment als hefboom voor duurzame inkoop

 

Fondsenwerving door non-profitorganisaties

 

Naar een innovatieve, pragmatische en science-based selectiemethodiek voor KMO’s

 
 

Benieuwd naar eerder gevoerd onderzoek?

Advies en dienstverlening

 

Douane
 

Is douane voor u een onontwarbaar kluwen en wil u hierin graag klaarheid scheppen? Dan is de eendaagse douaneopleiding van de HoGent vast en zeker iets voor u!

 

Meer info

 

Projectstage marketing met
desk en field research option

Tijdens een projectstage van april tot juni voert een team van twee marketingstudenten een marktonderzoek uit aan de hand van een door u geformuleerde concrete probleemstelling en onderzoeksvraag.
 

Meer info

 

Marketingaudit / marketingplan
 

Studententeams van het derde jaar marketing schrijven, onder begeleiding van vaklectoren, een strategisch marketingplan voor een bestaande organisatie. Al naargelang van hun gekozen studiepakket, stellen deze teams daarbij aansluitend een communicatieplan of een verkoopplan op.

Meer info