Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

PROJECTSTAGE MARKETING MET DESK EN FIELD RESEARCH SUPPORT

Projectstage marketing met desk en field research support

Tijdens een projectstage van april tot juni voert een team van twee marketingstudenten een marktonderzoek uit aan de hand van een door u geformuleerde concrete probleemstelling en onderzoeksvraag.

Na een grondige desk en field research worden alle resultaten verwerkt en geanalyseerd.

De studenten formuleren aan de hand van de getrokken conclusies aanbevelingen voor uw organisatie.

Het gehele onderzoek wordt vastgelegd in een onderzoeksrapport.

Midden juni lichten de studenten in een presentatie de conclusies en aanbevelingen toe aan u en de lectoren

De verzamelde data worden als uiterst vertrouwelijk beschouwd en de eindresultaten kunnen bijgevolg op geen enkele manier door derden worden ingekeken.

De studenten worden begeleid door een deskundig team van marketinglectoren van HOGENT, alsook door een stagementor binnen uw bedrijf.

Tal van onderzoeksobjecten kunnen door de studenten uitgewerkt worden: marktanalyse, concurrentieanalyse, behoefteonderzoek, positioneringsonderzoek, imago- en perceptieonderzoek, naam- en merkbekendheidsonderzoek, tevredenheidsonderzoek, communicatieresearch, sales audit, store check, …

Referenties

Aluvan, AVS, Bekaert, BKCH, Boss Paints, Campus Media, Coca Cola Company, De Lijn, Deloitte, DSM Bakery, Ecostream, Haribo, HDP Arista, Nashuatec, Remarkable, Spector, Tasibel, VDAB, Versele-Laga, VOKA, Yapado, ….

Timing

Projectstages voor het komende academiejaar moeten tegen eind juni worden aangevraagd. De stage loopt van eind maart tot begin juni. Studenten werken 11 weken aan hun projectstage. In februari/maart werken studenten reeds 1 dag aan het exploratief onderzoek van het project.

Prijs

1250 euro (excl. BTW)

Doelgroep

Alle bedrijven die met een marketingvraagstuk worstelen.

Contact

Alexandra Coppens