Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

HUMANE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

Humane en sociale wetenschappen

De vakgroep humane en sociale wetenschappen verzamelt een breed gamma aan expertise en experten binnen de disciplines sociologie, psychologie, criminologie, antropologie, moraalwetenschappen en wijsbegeerte. Het praktijkgericht en actieonderzoek binnen de vakgroep heeft dikwijls een interdisciplinair karakter en richt zich inhoudelijk naar die domeinen die aansluiten bij de finaliteit van de opleidingen binnen de faculteit Mens en Welzijn.
Het onderzoek in de vakgroep wil zich profileren als enerzijds empowerend en emancipatorisch, waarbij zorg en welbevinden van de mens centraal staan. Anderzijds is er een kritische ingesteldheid ten aanzien van maatschappelijke ontwikkelingen en dominante discours waarbij de vakgroep zich inzet voor een pluralistische en inclusieve samenleving binnen het kader van de mensenrechten. Onderzoek in de vakgroep sociale en humane wetenschappen is dus nooit louter uitvoerend of louter instrumenteel, maar kiest standpunt.


Vakgroepvoorzitter
Ann De Brouwer
09 243 26 60
Vakgroepraad

Ann Bens, Inge De Vos, Dieter Gryp, Yvan Houtteman, Karin Temmerman, Kristof Uvijn, David Van Bunder, Joris Van Poucke

Onze onderzoekslijnen

 

Mens, samenleving
en sociale problemen

burgerschap, (on)gelijkheid, zingeving, criminaliteit
 

Meer info

 

Toegepaste
ethiek

privacy, beroepsgeheim, levensbeëindiging, ethische commissies
 

Meer info

 

Welbevinden/
deviantie

welzijn, relatieopbouw, motivatie, jobsatisfactie, somatische en geestelijke gezondheidszorg

Meer info

 

Diversiteit
 

migratie/integratie, interculturele ouderenzorg, overgangsrituelen
 

Meer info