Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

ANGST VOOR DE SCHOOLPOORT

"Ik wil wel, maar het lukt me niet"

Voor sommige jongeren is school lopen een hel, elke dag opnieuw. We zijn ons daar niet altijd van bewust. Ze blijven thuis, vaak met een gewettigde afwezigheid, ook al zouden ze (en hun ouders) willen dat ze op school zijn. We spreken van schoolweigeraars. Het komt geregeld voor, op elke school, ongeacht de sociale achtergrond of studieniveau. Tijd om daar iets aan te doen.

In januari 2017 is HOGENT gestart met het praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek ‘Angst voor de schoolpoort’. We onderzoeken de komende drie jaar de psychosociale problematiek van ‘schoolweigering’ bij tieners (10-17 jaar).

Het is een multidisciplinair onderzoek dat benaderd wordt vanuit de vakgroepen Humane en Sociale Wetenschappen, Pedagogiek & Didactiek en Sociaal Werk. We willen de problematiek van ‘schoolweigering’ beter begrijpen. We willen te weten komen welke patronen er zich ontwikkelen bij jongeren en hun omgeving die een bepaalde periode moeilijk of niet naar school gaan.

Ons doel is om jongeren en betrokkenen te informeren en te inspireren opdat deze groep jongeren in de toekomst beter begrepen en geholpen kan worden, maar vooral ook kleiner wordt. Het is een kwalitatief onderzoek waarbij we zowel jongeren als betrokkenen (ouders, school, huisarts, CLB, hulpverlening) interviewen aangaande schoolweigering. Op die wijze willen we de problematiek van de jongere en de impact op/vanuit de omgeving in kaart brengen.

Like us on Facebook

Resultaten

Weldra mag je de eerste tussentijdse resultaten hier verwachten. Hou deze website en onze Facebookpagina in de gaten of neem contact met ons op. 

 

Herkenbaar?
We zoeken jou!

Meer info

 

Casusoverleg
voor scholen

Meer info

 

Onze
partners

Meer info

 

Het
onderzoeksteam

Meer info

 

Meer
info

Meer info