Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

Afbeelding Mix!t
 
Visie

Meer info

 
Publicaties en pers

Meer info

 
Onderzoek en activiteiten

Meer info


Ons aanbod

 
Tentoonstellingen overgangsrituelen

Meer info

 
Thematische vorming

De universaliteit van overgangsrituelen: Hoe anders is het andere?

Meer info

 
Thematische vorming

Passages: Overgangsrituelen van hier en elders (in gesprek met nieuwe Belgen)

Meer info

 
Thematische vorming

Overgangsrituelen in specifieke culturen,
levensbeschouwingen en religies

 
Thematische vorming

Ouder worden in een veranderende samenleving

Ook mogelijk: Voorstelling en ondersteuning bij het gebruik van het vormingspakket "Ouder worden in een veranderende samenleving" (boek, dvd en handboek), gericht op (toekomstige) professionelen in de zorgsector, senioren van hier en elders

 
Thematische vorming

Interculturele dialoog en competenties

 
Thematische vorming

Interculturaliteit in een Europese context


Ons team

Christian Van Kerckhove

Christian Van Kerckhove is wetenschapper, filosoof en wereldreiziger. Samen met zijn vriendin Els Heyvaert zeilde hij in hun zeilboot Agapetos in vier jaar (2001-2005) rond de wereld. Ook over land reizen ze op elk vrij moment avontuurlijk: van Irian Jaya, over Azië, Afrika en de kleinste eilanden van de Stille Oceaan tot de jungle van Iquitos. Hij publiceerde meerdere boeken en artikels in binnen- en buitenlandse tijdschriften. Hij is coördinator van Mix!t en Voorzitter van de opleiding sociaal werk. Hij doceert filosofie, sociale filosofie en ethiek aan de faculteit Mens en Welzijn, Hogeschool Gent en is (co)promotor van meerdere onderzoeken. In dit departement is hij samen met Eva Vens verantwoordelijk voor het diversiteitsbeleid.   
christian.vankerckhove@hogent.be

Eva Vens

Eva Vens is van opleiding Maatschappelijk Assistent (Hogeschool Gent - voormalig SHISS) en Master in de Vergelijkende Cultuurwetenschappen (Ugent). Ze heeft werkervaring als Sociaal Werker (in een Mutualiteit en een Vormingscentrum) en is sinds een 15-tal jaar verbonden aan de faculteit Mens en Welzijn, Hogeschool Gent. Ze doceert er culturele antropologie en is (co)promotor van meerdere onderzoeken. In dit departement is zij samen met Christian Van Kerckhove verantwoordelijk voor het diversiteitsbeleid.
eva.vens@hogent.be

Celine Mertens

Celine Mertens behaalde in 2012 haar master in de pedagogische wetenschappen (afstudeerrichting pedagogiek en onderwijskunde) en rondde in 2014 de specifieke lerarenopleiding af. Sinds 2012 doet ze praktijkgericht onderzoek rond het thema 'ouderbetrokkeneheid'. In deze praktijkgerichte onderzoeksprojecten stonden 'coaching' en 'materiaalontwikkeling' centraal. Sinds januari 2015 werkt ze als valorisator van het transbaso-project.   
celine.mertens@hogent.be

Joris Van Poucke

Joris Van Poucke is bachelor in de psychologie, master in de wijsbegeerte en deed aanvullende studies communicatiewetenschappen. Sinds 2014 werkt hij als wetenschappelijk medewerker bij het expertisecentrum Mix!t en is betrokken bij verschillende onderzoeksprojecten
joris.vanpoucke@hogent.be


Nieuws

Mix!t organiseert tentoonstelling

De symbolische mens: Rituelen en initiaties uit diverse culturen

Loopt vanaf 26 mei tot en met 15 juli 2016.


Boekrelease Van de wereld

'Van de wereld' is een filosofisch reisboek dat in woord en beeld toont hoe verschillende culturen hun gebruiken nog steeds beleven. Of, om het met de woorden van Rik Pinxten te zeggen:

"Dit boek is in die zin een belangrijk bericht omdat het toont hoe het exotische, datgene wat wij op het eerste gezicht niet herkennen en dus als bron van vervreemding of zelfs van angst gaan beschouwen, in feite maar een aankleding is van onze eigen vragen en verzuchtingen. De aankleding biedt een laagje van verschil, maar daaronder zit dezelfde mens met zijn onzekerheden en vragen, maar ook zijn gevoelens, zijn wensen naar erkenning en medemenselijke warmte, zijn inpassing in een wereld waarin hij door het vreemde en onvoorspelbare gebeuren van zijn geboorte geworpen is." 


Mix!t organiseert studiedag

'Hier staan we voor! Levensbeschouwingen over cruciale ethisch-maatschappelijke thema's'.
Hoe kunnen we elke levensbeschouwing tot zijn recht laten komen en dit binnen één samenleving?
Maatschappelijke diversiteit reflecteert zich immers in de visie op een aantal ethisch-maatschappelijk gevoelige topics als evolutieleer, homoseksualiteit, abortus en euthanasie. Tijd om hierover een inspirerend en open debat te houden! We voeren deze dialoog vanuit de diverse levensbeschouwingen.

18.11.2014 (Gent) 


Boekrelease en studiedag Ouder worden in een veranderende samenleving

Ouderdom en (alternatieve) vormen van ouderenzorg van mensen met diverse culturele achtergrond, ook u zal er in uw professionele activiteiten vast en zeker mee te maken hebben.

 

 

Onze wijze van verouderen, de elementen die hierbij belangrijk zijn en de rol die de multiculturele samenleving hierin al dan niet opneemt, zijn vraagstukken die ons allen aanbelangen. De toenemende vergrijzing van onze samenleving is tenslotte een uitdaging waar we momenteel voor staan. Daarbij neemt ook de diversiteit zienderogen toe.
Als beide fenomenen elkaar treffen biedt dit ons de kans om met een passende aanpak de wederzijdse vooroordelen rond allochtonen en kwetsbare ouderen te overstijgen.
Studiedag 17.12.2013

boek ouder worden in een veranderende samenleving

Mix!t in Het vrije woord op Radio 1

Tweede interview over hun boek Hier staan we voor! dat gaat over levensbeschouwingen over cruciaal ethisch-maatschappelijke thema's. In de tweede helft (15'15'') van de uitzending hoor je de auteurs Joris Van Poucke en Christian Van Kerckhove en Eva Vens aan het woord.

(Het vrije woord, Frank Stappaerts, 07.09.2015, Radio 1)


Mix!t krijgt in Dublin de VITA award 2014 voor het project Samen Inburgeren

VITA is een samenwerking tussen Europese landen. Zij bekronen het FMW- project Samen Inburgeren, waar het leren van interculturele vaardigheden centraal staat en waarvan Mix!t medeorganisator is. Onder deze impuls bieden HoGent-studenten van de faculteit Mens en Welzijn zich aan als taal- en communicatiecoach voor nieuwkomers van hun leeftijd.


Mix!t krijgt Antwerpse Pantheon Prijs 2013 voor interlevensbeschouwelijke dialoog

De Pantheonprijs bekroont jaarlijks een project dat getuigt van actief pluralisme en doorgedreven interreligieuze
dialoog. De initiatiefnemers van de Pantheonprijs zijn ervan overtuigd dat alleen het actief
leren kennen van elkaars levensbeschouwelijke gebruiken en inzichten garanties kan inhouden voor
een pluralistische, democratische samenleving. Dat gaat verder dan de houding die tot vandaag werd
aangenomen, namelijk een van tolerantie of het zogenaamde passieve pluralisme.


Samen op zoek naar dialoog in de samenleving en het hoe van verdraagzaam en open samen/leven

Je kan bij ons ook terecht voor vorming en onderzoek op maat, lezingen, tentoonstellingen, lesmateriaal.

  • Coaching in diversiteitsprocessen
  • Overgangsrituelen: Kunnen we verdraagzaamheid stimuleren door te verwijzen naar de universaliteit? De waardering voor de diversiteit is een belangrijk middel om te komen tot een meer open, verdraagzame en harmonieuze samenleving.

Boekrelease Ethiek en zorg in de hulpverlening

cover ethiek en zorg in de hulpverlening

Tijdschrift deMens.nu Magazine

Christian Van Kerckhove werkte mee aan het Rouwdossier van de najaarseditie van deMens.nu Magazine. In dit dossier focuste men op het beleven van verdriet tijdens een rouwproces. Onze Mix!t-coördinator gaf o.a.vele voorbeelden uit zijn reizen. Klik hier voor het verschenen artikel.


Maart 2014: artikel in Magazine De Geus

Christian Van Kerckhove werkte mee aan het artikel over filosoof Jean-Paul Sartre dat verscheen in het magazine De Geus. Klik hier voor het verschenen artikel.


4 tot 6 februari 2014: Interview Internationale week Nijmegem

Tijdens de 'International Week. Institute Of Social Studies' (HAN University of Applied Sciences)in Nijmegen van 4 tot 6 februari gaf Christian Van Kerckhove twee seminaries. Eentje ging over 'Human rights and Social work' en een ander over 'Rites of passage and Social Work'. Beide seminaries hadden een sterk internationaliserend karakter. Naar aanleiding hiervan hebben de studenten Christian Van Kerckhove geïnterviewd.


Boekrelease en studiedag Social Work in an international perspective

Waar ook ter wereld, sociaal werkers hebben te maken met begrippen als interculturaliteit, diversiteit, gelijkheid. Wat echter overal verschilt is de manier waarop we hiermee omgaan. Telkens lijken we op zoek te gaan naar nieuwe methodes om deze thema’s te benaderen. Hierbij vergeten we soms dat stilstaan bij bestaande praktijken in het buitenland tot nieuwe inzichten kan leiden in een nieuwe context.

Mix!t confronteerde internationale sociaal werkers uit de vijf continenten met een aantal cruciale vragen. Wat zijn hun ervaringen rond diversiteit en mensenrechten?  Boeiende materie!

studiedag op 20.02.2014

cover social work in an international perspective


Mix!t publiceert zijn tweede uitgave in de reeks kruispunten: Sociale Wetenschappen.