Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

ONDERZOEK EN ACTIVITEITEN

 

Onderzoek en activiteiten

Worstelt je organisatie met een vraagstuk dat aanleunt bij onze expertises? Een team van ervaren HoGent-onderzoekers staat ter beschikking. Samen gaan we op zoek naar een gestaafd antwoord en slaan we de brug met de praktijk. 

Realisaties & lopende projecten


Multidisciplinair PWO-project 'Open Einde'

01/09/2015 → 31/08/2018
 • Multidisciplinair onderzoek naar de ontwikkeling van fysieke en mentale ruimtes voor nieuwe afscheidsrituelen in de samenleving
 • Samenwerking tussen Mix!t (FMW) en vakgroep architectonisch ontwerp (KASK)

Samen Gentenaar

01/01/2015 → 31/12/2015
 • Samenbrengen van studenten en jonge nieuwkomers met focus op Gent
 • Optimalisering van de interculturele competenties van de student en netwerkondersteuning alsook taal coaching voor de jonge nieuwkomer

Transitie van Basis- naar Secundair Onderwijs (TRANSBASO)

1/01/14 → 31/12/17
 • Studie en valorisatie van bestaande tools voor de optimalisering van studiekeuzes bij de doelgroep alsook de optimalisering en aanvulling van bestaande tools op basis van het onderzoek

Samen Inburgeren

01/01/2012 → 31/12/2014
 • Samenbrengen van studenten en jonge nieuwkomers
  Optimalisering van de interculturele competenties van de student en netwerkondersteuning alsook taal coaching voor de jonge nieuwkomer

Ouder worden in een veranderende samenleving

01/01/2012 → 01/01/2016
 • Praktijkgericht onderzoek naar de beelden van ouderdom bij senioren met andere culturele roots
 • Aanmaak van gelijknamig boek (Garant, 2013), DVD en handboek voor het werken rond interculturaliteit met allochtone en autochtone senioren en (toekomstige) professionals
 • Geven van vormingen en organiseren van praatcafés voor allochtone en autochtone senioren en (toekomstige) professionals

Overgangsrituelen van hier en elders

01/01/2010 → 01/02/2013
 • Interviews met nieuwkomers en oudkomers over hun beleving van overgangsrituelen
  Aanmaak van boek en vormingspakket “Passages” (Academia Press, 2012) om mensen die minder in contact staan met andere culturen te laten proeven van de anders- en gelijkheid van het andere

Hoe gelijk is het andere?

01/01/2007 → 31/01/2011
 • Aanmaak van naslagwerk Overgangsrituelen (Standaard Uitgeverij, 2010) en lessenpakket “Hoe gelijk is het andere”

Overgangsrituelen

20/01/2011 → 19/01/2012
 • Verderzetting “Hoe gelijk is het andere?”

Huwelijksmigratie

15/06/2011→ 31/10/2011
 • Kwalitatieve studie naar de aard van huwelijksmigratie in Gent
  Aanmaak DVD voor gebruik in vorming rond huwelijksmigratie voor de doelgroep van Vlaamse en Turkse Gentenaars

Activiteiten


 • Initiatie van het diversiteitsbeleid van het voormalig departement Sociaal-Agogisch Werk
 • Initiatie van een vernieuwd diversiteitbeleid voor de Faculteit Mens en Welzijn
 • Bijdrage aan het project “Generaties / Binnenskamers” (Uyterhaeghe, C. & Duman, A. )
 • Bijdrage aan het project “Voor Gent Bestemd” (Stad Gent)
 • Actief lidmaatschap: Anna Lindh Foundation, Werkgroep Allochtone en kwetsbare Ouderen (Provincie Oost-Vlaanderen) & European Network on Intercultural Elderly Care (ENIEC)

Meer info over onderzoek aan HOGENT - faculteit Mens en Welzijn