Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

Toegepaste ethiek

De voornaamste doelstelling van deze onderzoekslijn is om de ethische dimensie van professioneel handelen te expliciteren en bij te dragen tot een verhoogde morele ‘accountability’. Moraliteit wordt hier bestudeerd binnen de relevante sociale en juridische contexten. Om de ethische reflectie in onderwijs, gezondheidszorg en werk te bevorderen, wordt ingegaan op actuele vraagstukken rond mens en maatschappij, zoals onder meer de bemoeizucht en bemoeizorg in de hulpverlening, levensbeëindiging en wilsonbekwaamheid, privacy, beroepsgeheim en de discretionaire ruimte, invullingen van autonomie en de positie van kwetsbare groepen in de samenleving. Tevens wordt onderzoek gedaan naar methoden voor implementatie en evaluatie van ethische aspecten op de werkvloer. Dit omvat moreel beraad en dialoog, ethiekcommissies en training in filosofische gespreksvoering.

De vakgroep biedt dienstverlening aan binnen volgende domeinen:

  • privacy
  • beroepsgeheim
  • levensbeëindiging
  • ethische commissies