Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

WELBEVINDEN/DEVIANTIE

Welbevinden / deviantie

In deze onderzoekslijn staat het in kaart brengen of het vergroten van het welbevinden van mensen centraal. We zijn o.a. geïnteresseerd in thema’s zoals vermaatschappelijking van de zorg, presentie, motivatie, psychische weerbaarheid, jobsatisfactie, preventie van (‘afwijkend’) gedrag (waarbij gefocust wordt op gedrag dat, hetzij door de omgeving, hetzij door de patiënt/het individu als ongewenst wordt beschouwd) en relatie-opbouw met anderen. Hierbij hebben we oog voor de implementatie van nieuwe psychologische inzichten op onderwijs en vorming, arbeid, geestelijke en somatische gezondheidszorg. We focussen op een integrale benadering met aandacht voor biopsychosociale aspecten van gedrag. Dit impliceert een interdisciplinaire  (psychologie, sociologie, ethiek, …) en opleidingsoverschrijdende aanpak.

De vakgroep biedt dienstverlening aan binnen volgende domeinen:

  • welzijn
  • relatieopbouw
  • motivatie
  • jobsatisfactie
  • sociale psychologie