Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

Bread2B: Duurzame valorisatie van broodverlies in bakkerij en brouwerij

Jaarlijks gaat een derde van ons voedsel verloren. Zo wordt brood vaak verspild. Ondanks preventiemaatregelen hebben bakkerijen en retailers steeds broodverlies. Nu worden broodresten voor een kleine som verkocht aan de veevoedersector/vergisting, een typevoorbeeld van downcycling. Broodverlies kan ook worden omgezet in hoogwaardige producten voor menselijke consumptie, maar dat proces kent een aantal moeilijkheden (traceerbaarheid, etikettering, allergenen, economische haalbaarheid, voedselveiligheid, logistiek en duurzaamheid).

De hoofddoelstelling van dit project is om onvermijdbare broodverliezen in bakkerijen en supermarkten te reduceren aan de hand van een duurzaam valorisatietraject in innovatieve biersoorten en bakkerijproducten. Binnen dit project wordt broodverlies in Vlaamse bakkerijen en supermarkten in kaart gebracht. Bestaande initiatieven, literatuur en wetgeving worden geïnventariseerd. Via casestudies wordt nagegaan hoe bedrijven broodverlies voedselveilig kunnen verzamelen, triëren en opslaan. In het bakkerij- en brouwerijlaboratorium wordt onderzocht welke bewerkingen op 'verloren' brood zinvol zijn met oog op toepassing in bier en bakkerijproducten. Er worden biersoorten en bakkerijproducten op testschaal geproduceerd, geanalyseerd en geoptimaliseerd. Resultaten worden omgezet in de industriële praktijk. Elk deelonderzoek gaat gepaard met een economische analyse, logistieke analyse en duurzaamheidsanalyse.

 

 
Contact

Dana Vanderputten
dana.vanderputten@hogent.be
+32 9 243 24 76

 
Onderzoeksgroep

Dit is een onderzoeksproject van de onderzoeksgroepen Voeding en Brouwerijtechnologie, en vakgroep Commerciële Economie en Ondernemerschap. Dit onderzoeksproject gebeurt in samenwerking met Universiteit Gent, vakgroep Levensmiddelentechnologie, Voedselveiligheid en Gezondheid.

 
Onderzoekslijn

Dit is een onderzoeksproject binnen de onderzoekslijnen 'reductie van voedselverliezen en valorisatie van plantaardige reststromen' en 'product- en procesoptimalisatie in de brouwerijsector'.

 
Type project

PWO-project
Startdatum: 23/09/2019
Einddatum: 22/09/2022

 

Experten

Dana Vanderputten+ 32 9 243 24 76

Melissa Camerlinck+ 32 9 243 28 06 | +32 9 243 27 70

Freek Van Baelen+ 32 9 243 xxx

Jessika De Clippeleer+ 32 9 243 xxx

Ingrid De Leyn+ 32 9 243 xxx

Katrijn Cierkens+ 32 9 243 xxx