Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

ANALYSE OP VOEDERMONSTERS

Vakgroep

Natuur- en Voedingswetenschappen

Doelgroep

KMO’s actief in de toeleveringssector landbouw, veehouders.

Contact

joos.latre@hogent.be

Omschrijving dienstverlening

Vanuit de Proefhoeve Bottelare (UGent en HOGENT) kan de natchemische analyse van voedermiddelen (ruwvoeders, krachtvoeders en grondstoffen) voor rundvee en varkens worden gecoördineerd. Vanuit de Proefhoeve Bottelare wordt de uitvoering van de analyses door het Laboratorium voor Chemische Analyses van de UGent (LCA). Ad hoc wordt ook samengewerkt met ILVO Dier en het Centre Provincial de l’agriculture et de la ruralité (La Hulpe). Aanvullend worden de verkregen resultaten ook geïnterpreteerd. Het gaat hier in de eerste plaats om voedermiddelen waarin via NIRS geen uitsluitsel kan gegeven worden van de voederwaarde of indien men een nauwkeuriger bepaling beoogt. Volgende  natchemische analyse kunnen uitgevoerd worden:

  • in vitro cellulase verteerbaarheid; 
  • weende-analyse met onder meer drogestof, as, ruw eiwit, ruw vet , zetmeel en suikers,….;
  • minerale analyses,
  • …  

Aanvullend worden ook monsters geanalyseerd naar het voorkomen van mycotoxinen i.s.m. UGent.