Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

DUURZAME RUNDVLEESPRODUCTIE IN HET ZUIDOOSTEN VAN VIETNAM

Duurzame rundvleesproductie in het zuidoosten van Vietnam

Gebruikskruisingen van lokale vrouwelijke rundveerassen (Bos indicus) met hoogrendementsrassen (Bos taurus) door kunstmatige inseminatie is een manier om op korte termijn én op een duurzame manier de rundvleesproductie te verhogen in de (sub)tropen. In Vietnam wordt kunstmatige inseminatie al veelvuldig toegepast en komen dergelijke kruisingen voor. Maar voorlichters hebben een gebrek aan kennis rond kenmerken en prestaties van deze kruisingen en over de voederbehoeftes van de kruisingskalveren.

Om dit gebrek aan kennis op te vangen, werd dit project opgezet samen met de onderzoeks- en onderwijsinstellingen in Zuid-Vietnam. In de Research Farm van de Nong Lam Universiteit (Ho Chi Minh City) werden zestig lokale koeien geïnsemineerd met drie verschillende hoogrendementsrassen en worden hun kruisingskalveren intensief opgevolgd. Tevens wordt er bij vijftig kleine veehouders een enquête gehouden om de huidige praktijken rond kruisingskalveren in kaart te brengen. Op basis van beide databronnen worden aanbevelingen geformuleerd om de lokale rundvleesproductie te verduurzamen.

 
Contact

Els Goossens
els.goossens@hogent.be
+32 9 243 28 07

 
Onderzoeksgroep

Dit is een onderzoeksproject
van de onderzoeksgroep Dier

Meer info

 
Onderzoekslijn

Dit is een onderzoeksproject binnen de onderzoekslijn Duurzame dierlijke productie.

 
Type project

VLIR-UOS-project
Startdatum: 1/1/2017
Einddatum: 31/12/2018

Onze onderzoeksoutput

 

Experten

Els Goossens+ 32 9 243 28 07

 

Partners