Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

RUMINAAI: Optimalisatie van het dierenwelzijn van kleine herkauwers gebruikt bij humane interventies in therapie, educatie en recreatie

Het is algemeen aanvaard dat dieren een positief effect hebben op het welzijn van mensen. Er wordt echter te weinig stilgestaan bij de mogelijke nadelige effecten op het dierenwelzijn. Omdat schapen en geiten zeer populair zijn op zorg- en kinderboerderijen, focust dit project zich op het welzijn van deze kleine herkauwers die vaak ingezet worden in therapie, onderwijs en ontspanning. Het doel van dit onderzoeksproject is om een praktische tool te ontwikkelen om het dierenwelzijn van geiten en schapen op een zorgbedrijf te verbeteren. 

Om dit te bereiken, zullen we het huidig niveau van dierenwelzijn inschatten aan de hand van checklists, gedragsobservaties en stresshormoonbepalingen. Ook zal het huidige niveau van kennis van de werknemers in deze bedrijven rond het natuurlijk gedrag en de welzijnsbehoeften van schapen en geiten nagegaan worden door focusgroep gesprekken en een enquête. Na identificatie van de voornaamste werkpunten zullen maatregelen voorgesteld worden om het welzijn te verbeteren, hierbij rekening houdend met de kosten en het zorgdoel. We zullen de deelnemende bedrijven begeleiden in het toepassen van deze oplossingen. Na één jaar zullen de welzijnsevaluaties herhaald worden om het effect van de maatregelen te kunnen documenteren. De verworven kennis zullen we verspreiden via een handboek, workshops en de oprichting van een dienstverleningsplatform rond dierenwelzijn in de zorg.

 

 
Contact

Bonnie Valgaeren
bonnie.valgaeren@hogent.be
+32 494 98 70 58

 
Onderzoeksgroep

Dit is een onderzoeksproject
van de onderzoeksgroep
'Dier'.

Meer info

 
Onderzoekslijn

Dit is een onderzoeksproject binnen de onderzoekslijn 'Dierenwelzijn in interventies met assistentie van dieren (AAI)'.

 
Type project

PWO-project
Startdatum: 24/09/18
Einddatum: 24/09/21

 

Experten

Bonnie Valgaeren+ 32 494 98 70 58

Godelieve Meulemans+ 32 9 243 28 08

Désirée Maryns+ 32 9 243 28 17

 

Partners