Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

DUURZAME LANDBOUW IN RWANDA

Actieplan ter bevordering van duurzame landbouw in Zuid-Rwanda

Via participatieve werken met zes Rwandese NGO’s partners van de provincie Oost-Vlaanderen werden de knelpunten in de transitie naar een duurzaam landbouwsysteem in Zuid-Rwanda geïdentificeerd en een actieplan opgesteld rond drie prioritaire thema’s:

  1. De beschikbaarheid van kwaliteitsvol zaaizaad
  2. Ontwikkeling van een duurzaam bodembeheer 
  3. Optimaliseren van rantsoenen van melkvee

De experten van HOGENT geven vorming en aanbevelingen rond deze drie thema’s. Studenten kunnen via stage en eindwerken bijdragen aan de kennisopbouw rond deze thema’s. 
 

 
Contact

Joos Latré
joos.latre@hogent.be
+32 9 263 93 00

 
Onderzoeksgroep

Dit is een onderzoeksproject
van de onderzoeksgroep Plant en Groen en de onderzoeksgroep Dier

Meer info

 
Onderzoekslijn

Dit is een onderzoeksproject binnen de onderzoekslijnen 'Veredeling, teelttechniek en valorisatie van graangewassen, voedergewassen en innovatieve teelten' en 'Duurzame dierlijke productie'

 
Type project

Samenwerking tussen HOGENT en de provincie Oost-Vlaanderen (dienst Ontwikkelingssamenwerking)
Startdatum: 01/01/17
Einddatum: 01/01/19

 

Experten

Joos Latré+32 9 243 93 00

Els Goossens+32 9 243 28 07

 

Partners