Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

DUURZAME LANDBOUW IN RWANDA

Actieplan ter bevordering van duurzame landbouw in Zuid-Rwanda

In de Zuid-provincie van Rwanda is de voedselproductie ontoereikend en gaat de bodemvruchtbaarheid achteruit. Het grootste deel van de bevolking in deze regio is echter afhankelijk van de landbouw en de meeste van deze landbouwers leven onder de armoedegrens. Daarom initieerde de HOGENT in 2017 in samenwerking de provincie Oost-Vlaanderen, Dierenartsen zonder Grenzen en Broederlijk Delen alsook enkele lokale NGO’s een actieplan om de landbouw in deze regio te verduurzamen. Binnen deze samenwerking geven experten van HOGENT aanbevelingen rond dit thema, studenten lopen er stage en dragen via hun bachelorproef bij tot de kennisopbouw rond dit thema.

Voedselzekerheid voor de familiale landbouwers in Zuid-Rwanda door het ontwikkelen van een duurzaam landbouwmodel

In 2019 startte een verdiepend VLIR-UOS-onderzoeksproject naar duurzamere landbouwpraktijken voor deze regio. De focus ligt hierbij op

  • de beschikbaarheid van kwalitatief zaaizaad, met name maïs, soja en ziekteresistente cassave
  • verbeterde bodemvruchtbaarheid door vruchtwisseling, het gebruik van voederbomen en het voorkomen van erosie
  • optimaliseren van het rantsoen van melkkoeien door verbeterde productie van voeder en het toepassen van bewaringstechnieken (inkuilen) van dit voeder

Mede door dit onderzoek en de aanleg van demonstratievelden zal dit project uiteindelijk bijdragen tot de ontwikkeling van een geïntegreerd en duurzaam landbouwmodel voor de regio.

 

 
Contact

Joos Latré
joos.latre@hogent.be
+32 9 263 93 00

 
Onderzoeksgroep

Dit is een onderzoeksproject
van de onderzoeksgroep Plant en Groen en de onderzoeksgroep Dier

Meer info

 
Onderzoekslijn

Dit is een onderzoeksproject binnen de onderzoekslijnen 'Veredeling, teelttechniek en valorisatie van graangewassen, voedergewassen en innovatieve teelten' en 'Duurzame dierlijke productie'

 
Type project

VLIR-UOS-project
Kaderovereenkomst met
provincie Oost-Vlaanderen
Startdatum: 01/01/17
Einddatum: 31/12/22

 

Experten

Joos Latré+32 9 243 93 00

Els Goossens+32 9 243 28 07

Frank Van Boxstael 09 243 27 68

 

Partners