Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

Eigen Kweek - Optimalisatie van hennepvezelkwaliteiten via een geïntegreerde ketenbenadering

In veel industrielanden is er opnieuw interesse voor hennep (Cannabis sativa L.) omwille van zijn milieuvriendelijke teelt, duurzame verwerking en veelzijdige toepassingen. Deze revival wordt vooralsnog afgeremd omdat er geen homogene vezelkwaliteit kan worden gegarandeerd. Eigen Kweek onderzoekt hoe de vezelkwaliteit van hennep aangestuurd kan worden in functie van hoogwaardige textieltoepassingen en hoe de verschillende schakels in de keten met dit doel voor ogen beter op elkaar afgestemd kunnen worden. Via multifactoriële veldproeven wordt de teelt geoptimaliseerd. In de voorbehandeling zijn roting en een efficiënte vezelextractie cruciale stappen. Ze bepalen in grote mate het spinproces van garens en de eindtoepassing van de weefsels. Verschillende rotingsmethodes worden vergeleken en geoptimaliseerd. Doorheen de hele productie- en verwerkingsketen wordt de kwaliteit van de vezels bepaald en worden kosten en baten in kaart gebracht. Fijn hennepgaren is het beoogde eindproduct. 

Met de verworven kennis wil Eigen Kweek een strategisch plan opstellen waarmee geïntegreerde lokale korte ketens kunnen worden opgezet, zowel op kleine (ambachtelijke) schaal als op grotere schaal voor industriële doeleinden, zodat een rendabele teelt en garenproductie van hennep in en rond Vlaanderen ontwikkeld kan worden. 

 
 
Contact

Veronique Troch
veronique.troch@hogent.be
+32 9 243 28 07

 
Onderzoeksgroep

Dit is een onderzoeksproject
van de onderzoeksgroep
Plant en Groen

Meer info

 
Onderzoekslijn

Dit is een onderzoeksproject binnen de onderzoekslijn Veredeling, teelttechniek en valorisatie van graangewassen, voedergewassen en innovatieve teelten

 
Type project

PWO-project
Startdatum: 01/01/17
Einddatum: 31/12/19

Onze onderzoeksoutput

 

Experten

Veronique Troch+ 32 9 243 28 07

Joos Latré+32 9 243 93 00

Alexandra De Raeve+ 32 9 243 27 36

Simona Vasile+32 9 243 27 79