Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

GRENZELOOS BIOBASED ONDERWIJS

De HoGent is partner van het Interreg-project ‘Grenzeloos Biobased Onderwijs’, een samenwerking tussen 14 Vlaamse en Nederlandse partners.

 

     
 

In de biobased economy nemen groene grondstoffen de rol over van fossiele. De inzet van herbruikbare materialen biedt kansen voor economische groei en nieuwe werkgelegenheid in de Vlaams-Nederlandse grensregio. Om die kansen te verzilveren, zijn steeds meer goed geschoolde mensen nodig. Binnen het project 'Grenzeloos Biobased Onderwijs' werken daarom 14 partners aan de ontwikkeling van vraaggerichte onderwijsprogramma’s op secundair, hoger en universitair niveau. Ook investeren zij in betere trainings- en researchfaciliteiten voor onderwijs en bedrijfsleven.

 

Vlaanderen en Nederland zijn koploper op het gebied van biobased economy. Met de aanwezigheid van een grote agro- en chemische sector, gunstige geografische ligging (o.m. diepzeehavens) en de samenwerking tussen multinationals, KMO's, kennis- en onderwijsinstellingen en overheden is de regio ondernemend, onderscheidend en toepassingsgericht. Kansen op economische groei, behoud en uitbreiding van werkgelegenheid staan echter onder druk door een tekort aan technisch geschoolde mensen. In Nederland en Vlaanderen staat scholing daarom hoog op de agenda. Er is nood aan voldoende kwalitatief en kwantitatief geschoolde mensen voor de biobased economy.

Omdat aan beide kanten van de grens dezelfde uitdagingen en kansen liggen, besloten de partners binnen het project 'Grenzeloos Biobased Onderwijs' hun krachten te bundelen. 

 

De twee belangrijkste uitdagingen om de kansrijke biobased economy in de grensregio echt van de grond te krijgen, zijn:

 1. het opleiden van geschikt, technisch en techno-economisch personeel, zowel in kwalitatieve als kwantitatieve zin;
 2. bewustwording van bedrijven m.b.t. de kansen op dit terrein en het creëren van vraag naar onderzoek en faciliteiten.

 

Het project is tot stand gekomen met financiële ondersteuning van Interreg Vlaanderen-Nederland en verschillende co-financiers.

 

Periode

01/11/2016 – 31/10/2019

 

Partners:

 • Gemeente Dordrecht/ regionaal Programma Arbeidsmarkt Drechtsteden (verantwoordelijke)
 • Vzw Instituut van het Heilig Graf (Vlaanderen)
 • Thomas More Kempen (Vlaanderen)
 • Hogeschool Inholland (Zuid-Holland)
 • Stichting Avans (West-Brabant)
 • Universiteit Hasselt (Vlaanderen)
 • Bio Base Europe Training Center (Zeeland)
 • ROC West-Brabant (West Brabant)
 • HoGent (Vlaanderen)
 • VITO NV (Onderzoeksorganisatie in Vlaanderen)
 • Strategische Projectorganisatie Kempen (Werkgeversorganisatie in Vlaanderen)
 • Stichting Biobased Delta (Triple Helix organisatie biobased) 
 • HZ University of Applied Science (Zeeland)
 • St. ROC Zuid-Holland Zuid, Da Vinci College (Zuid-Holland)

 

Meer info:

Veerle Lamote

09 243 27 38