Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

HerBioGras - Herstel van biodiverse graslanden: de do's en don'ts voor beheerders

Wereldwijd gaat de biodiversiteit sterk achteruit. Uitgebreide wegennetwerken, industrialisatie, verstedelijking en intensieve landbouw zorgen voor verlies en versnippering van natuurgebieden en veroorzaken zo een achteruitgang van de habitatkwaliteit, waardoor een immense druk ontstaat op de natuur. De hoofddoelstelling van dit onderzoeksproject is het opzetten van praktijkgericht langetermijnonderzoek naar het herstel van biodiverse graslanden.

In een veldexperiment vergelijken we verschillende beheermaatregelen en herintroductietechnieken om soortenrijk grasland te herstellen. Percelen die gedurende korte of lange tijd in landbouwgebruik waren, vormen abiotisch én biotisch een struikelblok voor natuurherstel. Vaak is de concentratie fosfor in de bodem te hoog en zijn zaadbronnen van gewenste soorten afwezig. Soortenrijke graslanden zijn erg mooi en vormen een belangrijk habitat voor vele nuttige soorten (bv. bestuivers en plaagbestrijders). De Europese Unie heeft zich voorgenomen om de biodiversiteit tegen 2050 te herstellen. Vlaanderen moet de komende jaren de kwaliteit van de huidige natuurgebieden verbeteren én bijkomende natuur realiseren. Daarom is er vraag naar efficiënte hersteltechnieken.

Met dit experiment bekijken we welke hersteltechniek het haalbaarst is en leggen het verloop van het herstelproces vast in een timelapse. Met een toegankelijke veldgids en een studiedag willen we natuurbeheerders meer inzicht geven in de complexe problematiek en de haalbaarheid van herstel van biodiverse graslanden. 
 

 
Contact

Margot Vanhellemont
margot.vanhellemont@hogent.be
+32 9 243 28 13

 
Onderzoeksgroep

Dit is een onderzoeksproject
van de onderzoeksgroep
Plant en Groen

Meer info

 
Onderzoekslijn

Dit is een onderzoeksproject binnen de onderzoekslijn Aanleg, ontwikkeling en beheer van (multi-)functioneel groen

 
Type project

PWO-project
Startdatum: 01/11/16
Einddatum: 31/10/19

Onze onderzoeksoutput

 

Experten

An De Schrijver+ 32 9 243 28 13

Margot Vanhellemont+32 9 243 28 13

 

Partners