Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

ENZUBEL – Energiezuinige beluchting in industriële waterzuiveringsinstallaties

Rationeler omspringen met energie is een thema dat alomtegenwoordig is in de Vlaamse industrie. Ook de watersector ontsnapt hier niet aan. Stijgende interesse in anaerobe behandeling van afvalwater, waarbij biogas als bijproduct geproduceerd wordt, is hiervan een logisch gevolg. Nochtans maken aerobe installaties het merendeel van de afvalwaterzuiveringsinstallaties uit.

Bovendien zijn voor aerobe installaties, in tegenstelling tot anaerobe, geen financiële stimuli voorhanden om een hogere energie-efficiëntie na te streven (uitgedrukt in bijvoorbeeld kWh/m³ gezuiverd afvalwater). Nochtans kunnen significante energiewinsten geboekt worden, voornamelijk op het beluchtingssysteem aangezien beluchting van actief slib ongeveer 50 tot 80% van het totale energieverbruik van een installatie in beslag neemt. Studies tonen aan dat met een beperkte investering (< 100.000 €) in de beluchting al een significante energiebesparing mogelijk is (5 tot 25%). Deze omvatten onder andere aanpassing van zuurstofsetpunten, implementatie van geavanceerde procesregeling of renovatie van de beluchtingsinstallatie.

Het ENZUBEL-project speelt hierop in door energie-audits op zeven verschillende installaties uit te voeren. Opmeten van het energieverbruik vormt de basis voor de volgende activiteiten. Eén ervan focust zich op de optimalisatie van zuurstofsetpunten. Met een respirometrische techniek kunnen zuurstofsetpunten geoptimaliseerd worden en kan hun invloed nagegaan worden op energie-efficiëntie en effluentkwaliteit.

In een tweede activiteit zal, op laboratoriumschaal, het effect van verschillende beluchterregelingen nagegaan worden op de energie-efficiëntie en effluentkwaliteit. Ten slotte zullen de projectresultaten, aangevuld met onder andere case studies en relevante productinformatie, gebundeld worden in een praktische gids.

 

 
Contact

Bjorge Decostere
bjorge.decostere@hogent.be
+32 477 83 07 72

 
Onderzoeksgroep

Dit is een onderzoeksproject
van de onderzoeksgroep
Milieutechnologie

Meer info

 
Onderzoekslijn

Dit is een onderzoeksproject binnen de onderzoekslijnen ‘Product- en procesoptimalisatie in de watertechnologie’ en ‘Bepalen van energiebesparingsmogelijkheden binnen de afvalwaterzuivering’.

 
Type project

PWO-project
Startdatum: 26/09/16
Einddatum: 25/09/19

Onze onderzoeksoutput

 

Experten

Christine Van der heyden+ 32 9 243 27 71

Bjorge Decostere+ 32 9 243 24 95

 

Partners