Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

AANLEG EN BEHEER VAN GROENE RUIMTE

Vakgroep

Natuur- en Voedingswetenschappen

Doelgroep

Gemeentebesturen, OCMW’s, kerkfabrieken, provincies.

Contact

lieven.dhollander@hogent.be

Omschrijving dienstverlening

Uit diverse onderzoeken blijkt het grote belang van groen voor leefbaarheid in een gemeente. Het gemeentelijk groen is dikwijls heel divers opgebouwd gaande van snippergroen, wijkgroen,… tot groter openbaar groen zoals begraafplaatsen. Het streven naar kwaliteitsvol en functioneel groen is dan ook een hele uitdaging voor elke gemeente. Dikwijls wordt het pesticidenvrij beheer van groenzones en verhardingen ervaren als veelomvattend en tijdrovend. Vanuit de kerngroep Plant van de vakgroep Natuur- en voedingswetenschappen ondersteunen wij u bij het uitstippelen van een onderhoudsvriendelijker beheer met eventuele (her)aanleg voor elk van voorgaande groenobjecten.