Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

Healthy Beet: Multifactoriële aanpak voor een betere beheersing van Rhizoctonia solani in voederbieten binnen een pathogeengevoelige gewasrotatie

Vele rundveehouders zoeken naar een derde teelt vanwege beleidsmaatregelen, ziekten en plagen, eveneens met het oog op meer veerkracht in de ruwvoederbevoorrading. Voederbieten hebben als derde teelt enkele onmiskenbare troeven:

  1. Ze hebben een sterk compenserend vermogen naar ongunstige weersomstandigheden toe, resulterend in een stabiele hoge opbrengst.
  2. Door hun lange groeiperiode en diepe worteling vormen ze een uitstekend stikstof-vanggewas.
  3. Ze maken energieaanbreng binnen het rantsoen minder afhankelijk van granen, waardoor de kans op mycotoxine contaminatie daalt.

De laatste jaren nam het areaal voederbieten gestadig toe. Die toename situeert zich echter vaak op bedrijven met een nauwe vruchtwisseling van voederbieten, maïs en gras. Dit houdt ernstige risico’s in naar de beheersing van de bodempathogeen Rhizoctonia solani

In het kader van het HEALTHY BEET-project wordt enerzijds de precieze populatie van Rhizoctonia solani voorkomend in Vlaanderen in kaart gebracht. Anderzijds worden tal van mogelijke beheersmaatregelen praktisch geïmplementeerd:

  1. Op basis van karakterisering van de pathogeen en zijn waardplanten kunnen passende vruchtwisselingsscenario’s ontwikkeld worden.
  2. Er zal nagegaan worden hoe groenbedekkers (al dan niet voor biofumigatie), bio-controle organismen en tolerante voederbietrassen de problematiek van Rhizoctonia solani bij voederbieten kunnen helpen indijken.

De focus ligt op een aanpak zonder de inzet van chemische gewasbeschermingsmiddelen, hetgeen kansen biedt voor de stijgende biologische rundveehouderij. Finaal wordt een geïntegreerde beheersingsstrategie nagestreefd om de druk van Rhizoctonia solani in een gewasgevoelige rotatie te verminderen. Dit zal toelaten om voederbieten op een duurzame wijze hun plaats in de vruchtwisseling te laten behouden.

 

 
Contact

Eva Wambacq
eva.wambacq@hogent.be
+32 9 243 24 06

 
Onderzoeksgroep

Dit is een onderzoeksproject
van de onderzoeksgroep
Plant en Groen

Meer info

 
Onderzoekslijn

Dit is een onderzoeksproject binnen de onderzoekslijnen 'Geïntegreerde gewasbescherming in land –en tuinbouw' en  'Veredeling, teelttechniek en valorisatie van graangewassen, voedergewassen en innovatieve teelten'.

 
Type project

PWO-project
Startdatum: 01/01/18
Einddatum: 31/12/20

Onze onderzoeksoutput

 

Experten

Eva Wambacq+ 32 9 243 24 06

Joos Latré+ 32 9 243 24 05

Veronique Troch+ 32 9 243 28 07

Geert Haesaert+ 32 9 243 24 78

 

Partners