Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

Vakgroep

Natuur- en Voedingswetenschappen

Doelgroep

Gemeentebesturen, OCMW’s, kerkfabrieken, provincies

Contact

bart.mouton@hogent.be
lieven.dhollander@hogent.be

Omschrijving dienstverlening

Parken als groene ruimte in verstedelijkte gebieden verenigen heel wat kwaliteiten en functies in zich. Juist door die verwevenheid aan functies wordt de maatschappelijke waarde van parken verhoogd. Maar parken zijn ook kwetsbare groene ruimten die een harmonieuze aanpak vragen. Hierbij biedt een weldoordachte langetermijnvisie met respect voor de eigenheid van een park, een grotere waarborg voor een stabiel en duurzaam beheer. Wij helpen u graag vanuit de opleiding groenmanagement met de opmaak van een kwalitatief en goed uitvoerbaar beheerplan om het beheer te optimaliseren.