Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

TEELTTECHNIEK EIWIT-, MAÏS- EN VOEDERGEWASSEN

Vakgroep

Natuur- en Voedingswetenschappen

Doelgroep

Landbouwsector met Landbouwcentrum Voedergewassen en Graangewassen en individuele landbouwbedrijven

Contact

joos.latre@hogent.be

Omschrijving dienstverlening

Steunende op een jarenlange ervaring en proefveldwerking op de Proefhoeve Bottelare kunnen we advies geven aangaande diverse teelttechnische aspecten: zaai, bemesting, gewasbescherming, oogstmodaliteiten, conservering en valorisatie.

Eiwitgewassen

Droge erwt, veldbonen en lupinen en mengteelten erwten-gerst, veldbonen-tarwe (voorjaarszaai of najaarszaai (wintertypes).

Voedergewassen

Mengteelten erwten-grasklaver en erwten-gerst, gehele plant silage van granen, grasland.

Aandachtspunten

Adviezen naar dosering van gewasbeschermingsmiddelen worden enkel in algemene termen gegeven refererend naar standaardschema’s en ervaringen uit proefvelden.