Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

Lokaal Brood: Potentieel van de korte keten voor brood geproduceerd met lokaal geteelde oude en/of alternatieve graansoorten met het oog op een meer duurzaam agro- en voedingssysteem

Bij korteketeninitiatieven rond broodproducten met lokaal geteelde bakgranen zorgt het gebrek aan gefundeerde begeleiding voor wisselend succes: identificeren van de succesparameters (ketenbreed) is nodig. Daarnaast is meer kennis vereist omtrent teelt en bakkwaliteit van oude bakgranen: hiermee zouden landbouwer, molenaar en bakker de juiste keuze kunnen maken naar soorten, verwerkingscondities en vermarkting. Dit project inventariseert succesfactoren voor het tot stand komen van een duurzame korte keten voor brood(producten) met speciale aandacht voor oude bakgranen. 

Ketenbreed worden bestaande initiatieven onderzocht en wordt een platform gecreëerd voor korte-keten-broodinitiatieven. Een selectie van graanrassen wordt gescreend op vlak van teelt en verwerkingspotentieel en sensorisch deelonderzoek op de broden. Consumenten worden tevens betrokken in een grootschalig kwantitatief onderzoek. Drie nieuwe initiatieven van akker tot bakker fungeren als testcases om opgedane inzichten te toetsen. 

Een publicatie zal de succesfactoren bundelen alsook de resultaten van de nieuwe initiatieven. Zij kan verder als leidraad voor de korteketenactoren dienen. Alle expertise zal ook gevaloriseerd worden binnen een gepast opvolgkanaal.

 

 
Contact

Frank Van Boxstael
frank.vanboxstael@hogent.be
+32 9 243 243 28 06

 
Onderzoeksgroep

Dit is een onderzoeksproject
van de onderzoeksgroepen Voeding en Plant & Groen.

 
Onderzoekslijn

Dit is een onderzoeksproject binnen de onderzoekslijnen ‘Innovatie in de verwerking van granen tot bakkerijproducten’ en ‘Veredeling, teelttechniek en valorisatie van graangewassen, voedergewassen en innovatieve teelten’.

 
Type project

PWO-project
Startdatum: 01/01/2019
Einddatum: 31/12/2021

 

Experten

Frank Van Boxstael 

Freek Van Baelen 

Melissa Camerlinck+ 32 9 243 28 06

Joos Latré+32 9 243 93 00

Evelien Van Bavegem 

 

Partners