Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

 
Lokaal brood

Potentieel van de korte keten voor brood geproduceerd met lokaal geteelde oude en/of alternatieve graansoorten met het oog op een meer duurzaam agro- en voedingssysteem.

Probleemstelling

Bij korteketeninitiatieven rond broodproducten met lokaal geteelde bakgranen zorgt het gebrek aan gefundeerde begeleiding voor wisselend succes: identificeren van de succesparameters (ketenbreed) is nodig. Daarnaast is meer kennis vereist omtrent teelt en bakkwaliteit van oude bakgranen: hiermee zouden landbouwer, molenaar en bakker de juiste keuze kunnen maken naar soorten, verwerkingscondities en vermarkting.

Doelstellingen

Dit project inventariseert succesfactoren voor het tot stand komen van een duurzame korte keten voor brood(producten) met speciale aandacht voor oude bakgranen. Drie nieuwe korte-keten-broodinitiatieven worden opgezet en dienen als input voor sensibilisatie van broodconsumenten omtrent duurzame aspecten van de agro-voedingsketen. Inzichten over productiefacetten en klantpercepties en -verwachtingen leidt tot het ontwikkelen van succesvolle nieuwe businessmodellen voor korteketenbrood.

Onderzoeksmethodologie

Ketenbreed worden bestaande initiatieven onderzocht via diepte-interviews. Synchroon wordt een platform voor korteketenbrood­initiatieven gecreëerd. Een selectie van graanrassen wordt gescreend op vlak van teelt en verwerkingspotentieel en sensorisch deelonderzoek op de broden. Drie nieuwe initiatieven van akker tot bakker worden proof of concept. Grootschalig kwantitatief consumentenonderzoek zal het marktpotentieel van een duurzame korte keten voor brood(producten) bepalen. De succesfactoren om dit te realiseren worden bepaald door kwalitatief consumentenonderzoek en door toepassing van ‘case study research’ methodologie op de nieuwe initiatieven.

Output

Een publicatie bundelt succesfactoren en kwantitatieve resultaten van de nieuwe initiatieven. Ze fungeert als leidraad voor de korteketenactoren om een succesvol business-model voor lokaal brood te introduceren. Alle expertise wordt verder gevaloriseerd binnen een gepast opvolgkanaal: het blijvend aanspreekpunt voor toekomstige duurzame initiatieven voor lokaal korte-ketenbrood.

 

Onderzoeksteam

Frank van Boxstael

Freek Van Baelen

Melissa Camerlinck

Joos Latré

UGent-onderzoeker: Filip Van Bockstaele