Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

ADVIES EN DIENSTVERLENING

Afbeelding Advies en dienstverlening

De vakgroep Recht bestaat uit 30 lectoren met praktijkervaring in het juridisch beroepenveld.

De vakgroep verzorgt rechtsvakken in diverse bacheloropleidingen binnen de faculteiten ‘Bedrijf en Organisatie’, ‘Mens en Welzijn’ en ‘Natuur en Techniek’ van HoGent (o.m. Rechtspraktijk, Vastgoed en Sociaal Werk).

Naast praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek (in 2015-2017 : PWO focus-project  “Cohousing vandaag en morgen juridisch in kaart gebracht”), wil de vakgroep in het kader van dienstverlening enerzijds inspelen op de toenemende vraag naar juridische bijstand vanuit de samenleving en anderzijds de aanwezige expertise in diverse juridische domeinen versterken door te interageren  met het beroepenveld. 

De vakgroep richt zich daarbij uitdrukkelijk tot non-profit organisaties en hun medewerkers en tot  niet-professionele vrijwilligers.

De vakgroep wil de non-profit organisaties ondersteunen in juridische aangelegenheden die buiten hun expertisedomein vallen. Deze ondersteuning kan onder diverse vormen gebeuren : eerstelijnsadvies, navorming van medewerkers en/of leden, participatie in werkgroepen.

Daarnaast wil de vakgroep het vrijwilligerswerk valideren door middel van eerstelijnshulp ten behoeve van niet-professionele vrijwilligers inzake juridische aangelegenheden die niet tot het eigen expertisedomein van de organisaties behoren.

Zo organiseerde de vakgroep op 24 oktober 2014 een studienamiddag naar aanleiding van de Wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid, specifiek voor   professionelen uit de zorgsector en voor niet- professionele bewindvoerders.

In opvolging van deze studienamiddag zal de vakgroep in 2016 een handleiding voor de niet-professionele bewindvoerder publiceren en, in samenspraak met zorgvoorzieningen, navormingsactiviteiten organiseren voor familieleden van de residenten.

Wij bespreken graag met u de mogelijkheden van samenwerking. U kan daartoe een afspraak maken met de voorzitter van de vakgroep, per mail frank.duquet@hogent.be of telefonisch 0474 559 225.