Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

CASESTUDIE AALST

Afbeelding Casestudie Aalst

In "Werken aan een integraal wijkbeleid voor Aalst Rechteroever" - Casestudie Aalst - worden twee beleidsinitiatieven in Aalst Rechteroever beschreven en geanalyseerd. ‘BAM!Varkensmarkt’ is een afgelopen en relatief kleinschalig social design project ter herwaardering van de handelskern. Het conceptstudietraject 'Revitalisatie Kern Rechteroever' is een actueel en langlopend traject waarin stadsdiensten en stadsbestuur zoeken naar een gedragen en integrale toekomstvisie voor de wijk. Deze casestudie was een leertraject en samenwerkingsverband tussen onderzoekers en twee stedelijke ambtenaren die deze beleidspraktijken mee aansturen. De analyse van de beleidspraktijk leidde tot een reflectie op twee uitdagingen: het navigeren met snelheden en schalen en het in dialoog brengen van perspectieven en visies.

 

Naast deze Casestudie Aalst is er ook het reflectiekader voor een sociaal-pedagogisch perspectief op stadsvernieuwing en de flankerende Casestudie Gent. Deze drie boekjes vormen samen het resultaat van het onderzoeksproject BOTS. Het reflectiekader kan samen met de ervaringen en analyses in beide cases andere steden stimuleren om stadsvernieuwing vanuit sociaal-pedagogisch perspectief te bekijken en van daaruit tot ‘andere’ betekenisvolle vragen, reflecties en visies op stadsvernieuwing te komen.

 

Bekijk een introductie op de casestudie:

 

Doorblader de publicatie: