Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

REFLECTIEKADER // STADSVERNIEUWING VANUIT EEN SOCIAAL-PEDAGOGISCH PERSPECTIEF

Afbeelding Reflectiekader // Stadsvernieuwing vanuit een sociaal-pedagogisch perspectief

Stadsvernieuwing komt ingrijpend tussen in het stedelijk weefsel in al haar facetten. Dit reflectiekader zet de lijnen uit van een sociaal-pedagogisch perspectief op stadsvernieuwing. Stadsvernieuwing wordt opgevat als een gedeeld leerproces dat drie pijlers met elkaar verbindt: gebiedsanalyse, dialoog en integrale planning. Na de introductie van een aantal centrale concepten en kaders wordt het reflectiekader concreet uitgewerkt in pijlers en bouwstenen met daarbij horende reflectieve en richtinggevende vragen.

Naast dit reflectiekader werden twee flankerende casestudies opgemaakt in de steden Gent en Aalst. Deze drie boekjes vormen samen het resultaat van het onderzoeksproject BOTS. Dit reflectiekader kan samen met de ervaringen en analyses in beide cases andere steden stimuleren om stadsvernieuwing vanuit sociaal-pedagogisch perspectief te bekijken en van daaruit tot ‘andere’ betekenisvolle vragen, reflecties en visies op stadsvernieuwing te komen.