Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

OPLEIDING POLITIEASSISTENT

De Oost-Vlaamse Politieschool OPAC vroeg aan HoGent om te onderzoeken hoe de politie beter kan omgaan met sociale problemen. Onder andere door 18 gesprekken met jongeren verzamelde het onderzoeksteam gegevens die leidden tot aanbevelingen naar de politiepraktijk. Het onderzoek werd gevolgd door een input in de politieopleiding voor agenten Hoofdinspecteur met specialisatie Politieassistent.

In het opleidingsonderdeel Maatschappelijke Vorming namen wij het onderdeel druggebruik, inclusief alcohol, voor onze rekening. De vorming van 4 uren focuste op het preventief denken in termen van risico, invloedsfactoren,  sociale vaardigheden en vroeginterventie.