Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

‘Unplugged’ is een Evidence Based preventieprogramma: het is wetenschappelijk aangetoond dat het effectief is. HoGent nam de leiding van de EU-Dap Faculty: een internationaal netwerk van trainers die in vormingscursussen aanleren hoe met zo’n social influence strategie te werken. “The standardized training model and certification of trainers and teachers that the Faculty developed are examples of effective quality control instruments” (EUDAP Consortium, 2010).

Het rook-, alcohol- en drugpreventieprogramma ‘Unplugged’ bestaat uit twaalf lessen die de leerkracht in de eerste graad middelbaar geeft. HoGent onderzocht hoe dit internationaal toegepaste programma kon aangepast worden naar de Arabische cultuur, en integreerde die adaptations in de  TOT (training of trainers) van teams uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika.  Enige jaren later voerden we hetzelfde project uit in Brazilië, in opdracht van de Verenigde Naties.

De samenwerking met VN gaat verder: de UNODC, United Nations Office for Drugs and Crime, bereidt samenwerkingsovereenkomsten voor om Unplugged te implementeren in West-Afrika en Panama.

De Universiteit van Turijn deed een mediation analyse (Giannotta, 2014) om te weten te komen waarom het Unplugged preventieprogramma effect heeft: welke componenten of mediators in het programma zorgen er voor dat het werkt? HoGent vertaalde de onderzoeksresultaten naar elementen in training van leerkrachten.

Een paper met een systematisch overzicht van adaptaties in de leermaterialen en de trainingen wordt door ons vakgroepteam voorgesteld op de volgende EUSPR (EU Society for Prevention Research) conferentie in Berlijn, 31 oktober – 3 november 2016.