Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

De vele programma’s die scholen aangeboden krijgen voor gezonde voeding en meer beweging worden niet precies zo geïmplementeerd (toegepast) als ze opgemaakt zijn. HoGent onderzocht wat het gemakkelijk of moeilijk maakt om ze te implementeren en ontwikkelde op basis van de antwoorden op die vragen een wegwijzer met tips voor goede toepassing van pakketten over gezonde voeding en evenwichtige beweging. Zulke pakketten willen de oprukkende problemen van obesitas en diabetes voorkomen. Maar goed dat preventie zo vroeg begint, want kinderen, tieners en jongeren hebben meer mogelijkheden dan wij om hun leefstijl te veranderen. Reageren op latere leeftijd omdat je een signaal krijgt is ook goed, maar heeft gigantisch minder impact dan wat je doet als je jong bent.

In het kleuter-, lager- en secundair onderwijs hebben we een klasgroep voor ons die veel baat heeft bij lessen over gezond eten en een evenwichtig bewegingspatroon. Meer dan driekwart van de pakketten rekent op de leerkracht voor het toepassen ervan (het ‘implementeren’). De ontwerper gaat ervan uit dat de deskundigheid van de lesgever samen met de handleiding voldoet voor een kwalitatieve toepassing. De implementatiegids heeft als doel de leerkracht te ondersteunen in het maken van een goede keuze en het zorgen voor een goede uitvoering.

We hebben in het onderzoek dat we voordien deden, ondervonden dat je als leerkracht vaak een eigen puzzel maakt met verschillende programma’s. Deze wegwijzer of ‘implementatiegids’ brengt de richtlijn ‘pas het pakket toe zoals het gemaakt is’ in evenwicht met de realiteit ‘we maken onze eigen puzzel’.