Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

SOCIAAL WERK EN MENSENRECHTEN

Sociaal werk en mensenrechten

Het team ‘Sociaal werk en mensenrechten’ van de vakgroep Sociaal Werk bouwt expertise op over een grondrechtenbenadering in het sociaal werk. Het team heeft aandacht voor de wijze waarop grondrechten doorwerken in de dagdagelijkse praktijk van het sociaal werk, hoe aan deze grondrechten vorm wordt gegeven door sociaal werkers en welke effecten dit genereert naar gebruikers van sociale dienstverlening.

Onze thema's

 

Toegankelijkheid van
grondrechten en voorzieningen

 

Vermaatschappelijking in
de participatiesamenleving

 

Armoedebestrijding vanuit een grondrechtenbenadering

 

 

Sociaal werk
als mensenrechtenberoep

 

Mensenrechten als hefboom voor lokale samenlevingsverbanden

 

Mondiale
rechtvaardigheid

Activiteiten in de kijker