Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

ONDERZOEK INTEGRALE ZORG

Integrale zorgverlening op de eerste lijn. Onderzoek naar de interdisciplinaire aanpak van sociale problemen in de wijkgezondheidscentra tegen de achtergrond van de vermaatschappelijking van de zorg.

Om een antwoord te kunnen bieden op de steeds complexer wordende zorgvragen, wordt actueel het ‘integrale zorgmodel’ naar voor geschoven. Dit nieuw paradigma in de zorg wordt gekenmerkt door het centraal stellen van de zorgvraag en -behoefte van de cliënt, waarbij wordt vertrokken vanuit een holistische kijk. Met dit onderzoek wensen we de interdisciplinaire samenwerking op de eerste lijn in het kader van integrale zorgverlening beter in beeld te brengen. Als praktijkcases worden drie Gentse wijkgezondheidscentra bestudeerd. 

Promotor
Hildegard Gobeyn, vakgroep sociaal werk

Co-promotoren
Didier Reynaert, vakgroep sociaal werk
Nico De Witte, vakgroep verpleegkunde
Lieve De Vos, Vakgroep Audiologie, Logopedie en Ergotherapie

Onderzoekers
Leen Van Landschoor, vakgroep verpleegkunde
Siebren Nachtergaele, vakgroep sociaal werk