Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

Afbeelding Toekomstfonds Beernem

Projectsamenvatting

In 2014 verenigden vzw Bejaardenzorg (Mirte, Patershof, Mariawende, Kloosterhof, Cura en Rosas), Schakel vzw en HoGent zich rond tafel om een uniek project uit te werken rond een ruw en verborgen stukje natuur in Beernem. De centrale vraag binnen het gesprek was: “Welke rol kan een stuk weide, gelegen op het domein van een woonzorgzone in Beernem, spelen in het activeren van samenwerking tussen buurt en zorginstellingen?”

Aanpak

In een eerste fase werden een aantal bevragingsmomenten onder de buurtbewoners ingelast. Om mensen te laten kennismaken met het domein, werd een inspiratie evenement georganiseerd. Met de hamvraag Wa soeter keu’n gebeur’n in de Poaters under’n hof? lokten we op 3 oktober de Beernemnaars naar het kasteeldomein Patershof om mee na te denken over de toekomst van het kasteeldomein Patershof. Het werd een inspirerende en zonovergoten namiddag. Sommigen kwamen om het domein opnieuw te ontdekken. Voor velen is dit een plek vol verhalen en herinneringen. Anderen waren er nog nooit geweest, wisten niet dat er ze konden en mochten komen. Unaniem was het gevoel dat dit een leuke plek is met heel wat opportuniteiten en een ideale plaats om mensen te treffen. Tegelijk rezen er ook een aantal prangende vragen rond toegankelijkheid, bewaring, opwaardering en het evenwicht zoeken/vinden. We verzamelden heel wat mooie ideeën en ontmoetten een pak mensen die bereid zijn om mee te werken aan de toekomst van het kasteeldomein Patershof.

In navolging van het succesvolle evenement zetten we twee focusgroepen op poten. De eerste met mensen uit de zorg- en economische sector, de tweede kreeg de vorm van een wereldcafé met voornamelijk buurtbewoners. De resultaten van beide sessies werden geclusterd binnen een matrix, op basis van een vijftiental thema’s, die door de deelnemers werden aangebracht, en het schakelmodel, dat als een soort bril fungeerde om naar deze thema’s te kijken. Zo zijn we vandaag tot drie grote projecten gekomen: de tuin, de verbindingsbrug en ontmoetingsevent.  Rond deze projecten kunnen een aantal concrete initiatieven opgezet worden, geijkt aan een aantal randvoorwaarden: Die randvoorwaarden zijn: respect voor natuur en rust, verbinding met het lokale & de buurt, ontmoeting, toegankelijkheid, mogelijkheid tot leren en cocreatie.

Pluktuin

Ondertussen heeft een eerste project concreet vorm gekregen. Een ‘trekker’ vanuit de buurt zelf, heeft het initiatief De Pluktuin gelanceerd. De bezieler, is ervan overtuigd dat een CSA tuin ook in Beernem mensen kan samenbrengen. Het beeld dat iedere inwoner/elk gezin in Beernem ook beschikt over een tuin én/of mogelijkheden (kennis, tijd) heeft om zelf te tuinieren klopt immers minder en minder (kleinere kavels, toename aan appartementsgebouwen,). Bovendien hebben ook minder en minder gezinnen de tijd en/of de kennis om er een eigen tuin op na te houden. Een gemeenschappelijke moestuin kan dus ook hier ingang vinden. De eerste vergadering was alvast een succes. Na een boeiend debat werd de knoop doorgehakt: 16 mensen stemden in om verder te gaan met de pluktuin, 6 mensen waren voor samen tuinieren. 9 mensen engageerden zich om samen als kerngroep dit project verder uit de grond te stampen.

Cocreatie

Toekomstfonds Beernem gaat over het organiseren van samenwerkingen op basis van cocreatie . Het opzetten en uitvoeren van dergelijke cocreatieprojecten is een gedeeld leerproces. Door eigen ervaringen te koppelen aan  inzichten van anderen wordt er samen kennis opgebouwd. Het gaat om het zoeken naar win-winsituaties voor de buurt, organisaties, economische actoren, etc. Dat vraagt dat projecten blijvend open staan voor inbreng en initiatieven van buurtbewoners en organisaties. Het is dan ook belangrijk die ruimte te maken én te ondersteunen, om dit gedeeld leren mogelijk te maken.

De rode draad doorheen de projecten is samen zorg te dragen voor een plek, zorgen dat er iets te beleven valt en er ook samen van te genieten. Het gaat telkens om aandacht hebben voor mogelijkheden om de brug te slaan tussen de buurt en de ‘nieuwe’ bewoners van het Patershof, tussen jong en oud(er), met mensen die wat extra zorg of ondersteuning nodig hebben. Ook bij dit laatste gaat het om zoeken naar een wisselwerking – integratie van personen met een beperking of verhoogde zorgnood en de betekenis die deze mensen hebben voor de samenleving/hun medemens.

Samen zijn we op weg om van het Patershof een begrip te maken in en buiten Beernem. Op termijn willen we dat dit een plek is van en voor iedereen, een broeihaard voor tal van leuke ideeën. Daarbij willen we innoverend zijn op verschillende domeinen, maar met respect voor de buurt, de bewoners van het Patershof en de omgeving. De centrale vraag waarmee het project gestart is, is ondertussen beantwoord: de Paters under’n hof  kan wel degelijk een activerende rol spelen, mensen verenigen en een ontmoetingplaats zijn voor elke Beernemnaar.

Meer info

Achtergrondinformatie, publicaties, en de praktijkenbank van dit project vindt u op de facebookpagina van Toekomstfonds Beernem.

Meer informatie over onze projectpartner vzw De Schakel, vind je hier.

Contact