Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

GEBIEDSVERKENNING AALST RECHTEROEVER VANUIT SOCIAAL-CULTUREEL PERSPECTIEF

dienstverleningsproject
2012

Wie:
een stedelijke begeleidingscommissie werkte men in  in de vakgroep sociaal werk aan het

Opdrachtgever:
stad Aalst

Vertrekpunt: het in het eerder onderzoeksproject uitgewerkte referentiekader voor de ontwikkeling van een sociaal-cultureel perspectief op stadsvernieuwing als een zelfstandig, maar niet geïsoleerd perspectief.

Sociaal-culturele doelstellingen en strategieën worden daarin steeds in samenhang gezien met ruimtelijke en sociaaleconomische doelstellingen en strategieën van stadsvernieuwing.

De basis voor dit perspectief zijn de bestaande strategieën die mensen hanteren om met de veranderende stedelijke context om te gaan.

Methodiek:

  • Interviews van bewoners, handelaars en praktijk- en beleidsmensen
  • focusgroepsgesprekken

De resultaten van het project stelden we onder andere tijdens een ‘mobiele terugkoppeling’ voor aan bewoners van Aalst Rechteroever en presenteerden we aan het stadsbestuur van Aalst.

Contact