Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

GEMEENSCHAPSVORMING IN EEN VERANDERENDE STAD (GIS) EEN ANALYSE VAN PRAKTIJKEN EN VERTOGEN IN DE PUBLIEKE RUIMTE’

PWO-project (Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek)

Start: 2009

Opzet:
Dit onderzoek wilde aandachtspunten genereren voor de positie en het handelen van sociaal-culturele beroepskrachten (ruim begrepen) in relatie tot gemeenschapsvorming in de context van wijk en stad voor:

  • het sociaal en stedelijke beleid
  • het sociaal-cultureel werk

Waar:
Het project is, in samenwerking met Samenlevingsopbouw Gent en Buurtwerk Gent, opgezet in Ledeberg, een wijk uit de 19de eeuwse gordel in Gent.

Output:
In 2013 verscheen het boek ‘Stadswijk in verandering. Lezen tussen en mensen’ (De Visscher, S.; De Brauwere, G. & Verschelden, G., uitgegeven bij Academia Press) als sluitstuk van dit project.

Contact