Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

KINDEREN IN STEDELIJKE RUIMTES (KIDS)

Afbeelding Kinderen in stedelijke ruimtes (KIDS)

Projectsamenvatting

Met het nieuwe bestuursakkoord zet Stad Gent duidelijk in op de kindvriendelijke stad. Door in dit onderzoek bestaande inzichten uit zowel sociaal-pedagogische als ruimtelijk ontwerpkaders en -methodieken te combineren, willen we de zoektocht naar kindvriendelijke stedelijke ruimten ondersteunen en aan de hand van concrete pilootprojecten een onderzoeks- en reflectietool uitwerken om de kindvriendelijkheid van stedelijke ruimtes vanuit het perspectief van kinderen zelf te onderzoeken en te ondersteunen.

Lerend netwerk

Stad Gent stelde zich in 2013 tot doel om de kind- en jeugdvriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. Maar wat houdt dit nu juist in, een kindvriendelijke stad? En hoe maak je de ambitie waar om een kind- en jeugdvriendelijke stad te worden. Tot welk soort ontplooiingskansen draagt de kind- en jeugdvriendelijke stad bij voor kinderen en jongeren? Welk soort opvoeder wil de stad zijn? Welke (andere?) positie voor kinderen en jongeren in de stad beoogt de kindvriendelijke stad? En hoe kan dit alles vertaald worden in een afgebakende beleidsvisie, doelstellingen en strategieën? Deze vragen vormen de basis van een lerend netwerk van stedelijke ambtenaren uit verschillende diensten. Aan de hand van delphi-technieken worden verschillende standpunten met elkaar geconfronteerd en verrijkt aan de hand van andere Europese voorbeelden en empirisch materiaal dat verzameld werd met Gentse kinderen en jongeren.

Pilootstudies

In het projectvoorstel beogen we 3 pilootstudies. Om diverse cases in omvang en tijd te behandelen kiezen we ervoor om met 2 hoofdcases en 1 flankerende case te werken. De hoofdcases zullen gedurende het volledige project worden opgevolgd, waarbij we in de flankerende cases eerder focussen op een bepaald aspect. Op basis van gesprekken met verschillende stadsdiensten kozen we voor het stadsvernieuwingsproject in de dampoortwijk en de herbestemming van het Ottenstadion in Gentbrugge als de twee hoofdcases. Daarnaast werken we samen met Lab van Troje als flankerende case waarin we enkele leefstraten vormgeven en opbouwen vanuit het oogpunt van kinderen en jongeren en hen in dialoog laten treden met andere bewoners en gebruikers van de straat over de straat van de toekomst.

Ontwikkeling van een tool

Met dit project willen we tools voor sociaal werkers, ontwerpers en stedelijke beleidsmakers ontwikkelen en uittesten om het perspectief van kinderen op verschillende beslissingsmomenten in bestaande planningsprocessen in te brengen, en zo deze planningsprocessen te beïnvloeden en de positie van kinderen in de stad  te versterken.

KIDS vindt plaats van oktober 2013 tot en met september 2016 en wordt gefinancierd door het Onderzoeksfonds van Hogeschool Gent in het kader van de projectoproep Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek.

Downloads

Bekijk hier onze projectflyer.

Belevingskaart Dampoort (Gent): De Dampoortwijk door de ogen van 37 kinderen uit de wijk

Actief en creatief aan de slag met de Belevingskaart: 8 inspirerende werkvormen

Bijlage bij de werkvormen: Tegels van de belevingskaart

 

Links

Onderzoeker Hari Sacé geeft in dit filmpje uitleg over samen met kinderen nadenken over de stad.

Wie meer wil weten over de pilootcase Dampoort vindt hier het overzichtsfilmpje.

Contact