Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

KINDEREN EN JONGEREN ALS MEDEONDERZOEKERS

Kinderen en jongeren als medeonderzoekers van de leefkwaliteit in Aalst Rechteroever

De positie van kinderen en jongeren in stedelijke ruimtes wordt nog te vaak gedefinieerd door volwassenen in plaats van te vertrekken van de posities die deze kinderen en jongeren zelf al innemen. Wij beschouwen kinderen als feitelijke medeburgers die vanuit hun stedelijk burgerschap mee (kunnen) denken over moeilijkheden en tekorten in hun buurt. Daarom gaan we in samenwerking met kinderen aan de slag met concrete thema’s die hun dagelijkse leven bespelen en er een rol in spelen.

 

Voorbeelden van lopende of recent afgeronde projecten rond dit thema zijn:

- PWO KIDS (Kinderen in de stedelijke ruimte)

- Gebiedsverkenning vanuit een sociaal-cultureel perspectief in Aalst Rechteroever

 

Voorbeelden van publicaties uit onze onderzoeksgroep rond dit thema zijn:

Sacré, H., e.a. (2015). Doe-het-zelf-boek. Samen (met kinderen en jongeren) denken over je straat. Gent: Hogent.

De Visscher, S. (2014). Mapping children's presence in the neighbourhood. In G. Biesta, M. De Bie & D. Wildemeersch (Eds.), Civic learning, democratic citizenship and the public sphere (pp. 73-90). Dordrecht: Springer.

De Visscher, S. (2010). Hoe participatiever hoe beter? Actorschap van kinderen en jongeren in onderzoek. In Kind en Samenleving (Ed.), Tussen kind en samenleving. Over het sociale actorschap van kinderen. Meise: Onderzoekscentrum Kind en Samenleving.