Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

OMGEVINGSANALYSE EN BUURTGERICHT WERKEN

Omgevingsanalyse en buurtgericht werken

Voor onze benadering van buurtgericht werken vertrekken we vanuit een sociaal ruimtelijk perspectief. Buurtgericht werken begint met een grondige analyse van de eigen buurtcontext en is geen eenrichtingsverkeer, maar kan bekeken worden vanuit verschillende perspectieven van diverse betrokkenen.

We werkten een perspectief uit op buurtgericht werken waarin het principe van werken in een buurt wordt aangevuld met het principe van werken met een buurt . Bij werken in een buurt staat de afstemming tussen vraag en aanbod centraal in functie van de plaatselijke context: men relateert de praktijk aan de kenmerken en noden van de gegeven context (vb. demografische kenmerken in de buurt, lokale zorgbehoeften, …) in gebruikte methodieken en/of doelstellingen. Bij het werken met een buurt verschijnt de plaatselijke sociale en ruimtelijke context niet slechts als iets waarmee rekening gehouden moet worden wanneer men een interventie plant, maar net als het startpunt en de focus van dergelijke interventie. Vanuit een dergelijk perspectief komt de sociale en ruimtelijke context van sociale voorzieningen sterk op de voorgrond.

 


Voorbeelden van lopende of recent afgeronde projecten rond dit thema zijn:

- Een veldanalyse van het jeugdwerk en sociaal-cultureel volwassenenwerk in opdracht van Socius en De Ambrassade

- De wetenschappelijke dienstverlening ‘Woonzorgcentra en buurtgericht werken’ in opdracht van de provinciaal overleg woonzorgcentra Oost-Vlaanderen

- Een onderwijsproject “Tram1 vertelt” in het opleidingsonderdeel Creatief-agogisch werken.

 

Voorbeelden van publicaties uit onze onderzoeksgroep rond dit thema zijn:

Vanthuyne, T. & De Visscher, S. (2014). Bouwstenen voor buurtgericht werken: verkenning en inspiratie vanuit praktijken van buurtgericht werken bij woonzorgcentra. In: Tijdschrift voor Welzijnswerk 38 (338), pp.27-35.