Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

ONTWIKKELING VAN EEN VISIE OP EEN KINDFOCUS BINNEN DE STADSMONITOR

Wat:
De stadsmonitor is een instrument van het Vlaamse stedenbeleid dat zowel de Vlaamse overheid als de stadsbesturen toelaat aan de hand van indicatoren na te gaan of de steden in meer leefbare en duurzame richting evolueren.

Opzet:
Men wenst hierin beter zicht te krijgen op elementen die van belang zijn voor de gezinnen om wel/niet te kiezen voor de stad. Maar ook de positie van kinderen en jongeren zelf in de steden kan een belangrijke insteek vormen om de leefbaarheid en duurzaamheid van de stad te versterken.

Vanuit die achtergrond heeft de studiedienst van de Vlaamse overheid een denkproces opgestart om de mogelijkheid van een kindfocus binnen de stadsmonitor te ontwikkelen.
De stad leefbaar en aantrekkelijk maken voor kinderen staat daarbij voorop.

Onze inbreng:
De vakgroep sociaal werk ondersteunt momenteel dit denkproces via:

  • de voorbereiding en begeleiding van een aantal expertenpanels
  • het opstellen van een tekst die de belangrijkste inzichten uit deze gesprekken samenbrengt

Zo willen we:

  • tot een samenhangende visie komen rond de positie van kinderen in de stad
  • een kader aanreiken voor de vertaling van deze visie op het niveau van de beleidsintenties die aan de basis liggen van de stadsmonitor

Output:
De resulterende visietekst werd als basis gebruikt voor de organisatie van een trefdag Kind in de Stad en voor een hoofdstuk in de nieuwe editie van de Stadsmonitor.

Contact