Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

PROCESBEGELEIDING STADSVERNIEUWING DOOR CO-CREATIE OOSTENDE OOSTEROEVER

Afbeelding Procesbegeleiding Stadsvernieuwing door co-creatie Oostende Oosteroever

Projectsamenvatting

Met het stadsvernieuwingsproject Oostende-Oosteroever wil de stad Oostende de leefbaarheid van het gebied rond de Vuurtorenwijk en de nieuwe projecten op de Oosteroever versterken door in te zetten op een co-creatieproject met ondernemers en bewoners.

Om aan de ambitie van dit stadsvernieuwingsproject te voldoen is er ons inziens nood aan een sociaalpedagogische invalshoek. Stadsvernieuwing komt immers ingrijpend tussen in de stedelijke ruimte, waarbij de effecten zich niet beperken tot de stenen maar ook een grote impact hebben op de mensen die er wonen.

Stadsvernieuwing vanuit sociaalpedagogisch perspectief vatten we hier dan ook op als een gedeeld leerproces dat drie pijlers met elkaar verbindt: gebiedsanalyse, dialoog en integrale planning.

 

Aanpak

Voor de procesbegeleiding willen we inzetten op 3 sporen:

 

  • SPOOR 1 : in kaart brengen van formele en informele actoren in de wijk

We schenken eerst en vooral aandacht aan een gedegen gebiedsanalyse. Deze dient niet enkel een inventariserend doel (in kaart brengen van lokale actoren) maar is ook probleemstellend en faciliterend ten aanzien van een zinvol co-creatietraject. We willen daarom in dit spoor ruimte creëren voor het in beeld brengen van lokale processen van betekenisverlening aan de woonomgeving en processen van gemeenschapsvorming waarop de co-creatieprocessen in sporen 2 en 3 kunnen voortbouwen.

  • SPOOR 2 : ontwikkeling van co-creatiemethode in samenwerking met lokale ondernemers en buurtbewoners

Er wordt een aangepaste methode ontwikkeld om vanuit de wijk (ondernemers in de ruime zin, dus
ook geëngageerde bewoners) een dynamiek (van co-creatie) te ontketenen die de wijk op een hoger
niveau kan tillen. De methodiek moet ervoor zorgen dat de dynamiek van co-creatie duurzaam is in de tijd en dat de buurt zelfredzaam wordt.

  • SPOOR 3 : effectieve co-creatie en realisaties

In spoor 3 wordt “geoogst” wat in spoor 1 en 2 is geïnitieerd. In deze fase is het belangrijk om te kunnen steunen op een aantal belangen die elkaar gevonden hebben in een gemeenschappelijk doel of doelen. In dit gedeelte komen de aspecten structuur, transactiemodel/verdienmodel en beleving samen. Er wordt gezocht naar een passende structuur om de activiteiten onder te brengen en te laten groeien.

 

Een mix van disciplines en competenties

Voor deze opdracht werd een samenwerkingsverband uitgetekend tussen Hogeschool Gent, vzw KleinVerhaal, vzw Schakel en tom van mieghem architecten bvba. Dit multidisciplinaire team bundelt onderzoeks- en praktijkkennis vanuit sociaal-culturele economische, sociaal-artistieke en sociaal-ruimtelijke hoek.

De onderzoeksgroep Verstedelijking en Gemeenschapsvorming van HoGent heeft ervaring in multidisciplinaire projecten met kunstenaars en ontwerpers in een context van stadsvernieuwing.

Schakel vzw heeft een model van co-creatie ontwikkeld dat bruikbaar is voor de begeleiding van een breed scala van projecten gericht op gemeenschapsvorming, sociaal ondernemerschap, duurzaamheid en shared value creation.

kleinVerhaal vzw is een sociaal-artistieke praktijk met hoofdkwartier in Oostende die zich situeert op de grenszone tussen cultuur en welzijn. De organisatie bestaat ondertussen elf jaar en ontwikkelde zich tot een multidisciplinair gezelschap dat haar projecten in hoofdzaak ontwikkelt in Oostende.

tom van mieghem architecten is een team van jonge architecten uit Oostende die een constante nieuwsgierigheid hebben naar hoe de wereld werkt en naar hoe de mensen die deel uitmaken van die wereld omgaan met de ruimte rondom zich. Het ingrijpen in die ruimte vormt hun dagelijkse zoektocht.

 

Meer informatie

http://oosteroever.oostende.be

 

Contact

Griet Verschelden (Projectcoördinator)

Sven De Visscher (Projectcoördinator)

Tine Vanthuyne (Onderzoeker)

 

Met steun van stad Oostende en Vlaamse Overheid