Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

PERCEPTIESTUDIE BIJ KINDEREN EN TIENERS I.K.V. ONTWIKKELING STADSMONITOR

De stadsmonitor is een bevragingsinstrument van de Vlaamse overheid waarmee ze de duurzaamheid en leefbaarheid van het stedelijk beleid van de 13 centrumsteden in Vlaanderen periodiek in beeld brengt.

Onderzoeksbronnen
De stadsmonitor baseerde zich tot nu toe op twee bronnen van informatie:

  • cijfermateriaal dat de steden zelf verzamelen (bijvoorbeeld over bevolkingssamenstelling, bevolkingsdichtheid, enz)
  • een grootschalige enquête bij volwassen bewoners  naar hoe zij het (samen)leven in hun stad ervaren en beoordelen.

Focus op kinderen en tieners
Kinderen en tieners maakten dus tot nu toe geen deel uit van deze bevraging, en daar wil de overheid verandering in brengen door na te gaan of en op welke manier een kindfocus binnen de stadsmonitor mogelijk is.

In dit kader voert Hogeschool Gent i.s.m. Kind & Samenleving en Mediaraven een perceptiestudie bij kinderen en tieners uit in opdracht van de Vlaamse overheid.

In deze studie gaan we na:

  • op welke manier kinderen betekenis geven aan de verschillende beleidsdomeinen in hun stad.
  • welke thema’s volgens hen prioritair zijn in het stedelijk beleid.
  • welke knelpunten zij ervaren binnen het (samen)leven in de stad.

Contact