Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

Cahier "Een burgerinitiatief?! Van participatie over coproductie naar mede-eigenaarschap" (2015)

Dit cahier bundelt indrukken, ervaringen en inzichten uit een thematische opstartweek van het academiejaar 2015-2016 met studenten en lesgevers uit de afstudeerrichting sociaal-cultureel werk van de opleiding Sociaal Werk.


Kinderen maken mee de stad (2015)

Artikel in tijdschrift Lokaal o.b.v. KIDS over medeonderzoekerschap kinderen in stedelijk ontwerp


Kinderen en jongeren als medeburgers in een duurzame en leefbare stad (2014)

Visietekst in opdracht van Vlaamse Overheid ter voorbereiding van een kindfocus in de stadsmonitor


Stadsvernieuwing vanuit een sociaal-pedagogisch perspectief (2014)

Driedelige publicatie die een reflectiekader uittekent voor stedelijke beleidsmakers betrokken op stadsvernieuwing en dit illustreert aan de hand van een analyse van stadsvernieuwingsbeleid in Gent en Aalst


Een kindfocus in de stadsmonitor (2014)

Onderzoeksrapport over de ontwikkeling van een kindfocus in de stadsmonitor, i.s.m. Kind & Samenleving en Mediaraven


Woonzorgcentra en buurtgericht werken (2013)

Onderzoeksrapport over mogelijkheden en knelpunten van buurtgericht werken in woonzorgcentra binnen provincie Oost-Vlaanderen


Gebiedsverkenning vanuit sociaal-cultureel perspectief in Aalst Rechteroever (2013)

Syntheseverslag van een sociaal-culturele gebiedsanalyse in opdracht van Stad Aalst


Stadswijk in verandering: lezen tussen stenen en mensen (2012)

In dit boek worden de rol en betekenis van sociaal-culturele tussenkomsten in relatie tot processen van gemeenschapsvorming in een veranderende stad bestudeerd. Bevat materiaal over Ledeberg Leeft en mental mapping als bevragingsmethode.

Reading urban cracks (2012)

Dit boek gaat in op het hoe en waarom van sociale en artistieke tussenkomsten in stedelijke tussenruimtes


locart.be

Databank sociaal-artistieke interventies in stedelijke context