Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

STEDENBELEID EN STADSVERNIEUWING

Stedenbeleid en stadsvernieuwing

We vatten stadsvernieuwing op als een gedeeld leerproces dat 3 pijlers met elkaar verbindt:

- Gebiedsanalyse: met aandacht voor enerzijds de (voor)geschiedenis van een bepaald gebied en anderzijds de manier waarop bewoners en gebruikers er betekenis aan geven, zich door bewegen en tot elkaar verhouden;
- Dialoog: onderhandeling tussen bewoners, gebruikers, praktijkwerkers en bestuurders over uiteenlopende individuele en collectieve verwachtingen en noden;
- Integrale planning: gelijktijdig en –gericht inzetten op ruimtelijke, sociaal-culturele en economische elementen.
 

 

Voorbeelden van lopende of recent afgeronde projecten rond dit thema zijn:
- Een onderzoek rond ‘Gemeenschapsvorming in een veranderende stad’ in Ledeberg, een Gentse wijk waar op dat moment een stadsvernieuwingsproject vorm kreeg;
- Een wetenschappelijke dienstverlening over Lokaal werkgelegenheidsbeleid i.o.v. Stad Waregem.
- Een onderzoek rond ‘Beleidsondersteunende trajecten Stadsvernieuwing’ i.s.m. de steden Gent en Aalst.