Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

VELDANALYSE SOCIAAL-CULTURELE PRAKTIJKEN

Een sociaal- ruimtelijke invalshoek als lens.

 

Start: april 2013
Eind juni 2014 loopt deze studie af.

Wie:
De vakgroepen Sociaal Werk van HoGent en HUB

Opdrachtgever:
de Ambrassade en Socius

Opzet
Een veldstudie naar veranderingen in het landschap van sociaal-culturele praktijken.
De onderzoeksvragen peilen in het bijzonder naar nieuwe en innovatieve sociaal-culturele praktijken en eventuele ondersteuningsbehoeften van die praktijken.

In 12 contexten verspreid over 5 ruimere gebieden willen we in kaart brengen  welke erkende, gekende én vooral welke nieuwe en informele, soms tijdelijke, sociaal-culturele praktijken actief zijn in de verschillende contexten.

Waar:

  • Brussel
  • Gent
  • Mechelen
  • verstedelijkt gebied rond Kortrijk
  • landelijke regio van de Noorderkempen

Dit doen we door een dubbele beweging:
Starten vanuit een sociaal-ruimtelijk perspectief combineren we top-down en kwantitatieve data met bottom-up en kwalitatieve (etnografische) data.

Nadien volgt de diepte-analyse van enkele praktijken.
Als synthese koppelen we beide analyses.
De in kaart gebrachte praktijken worden zo gelinkt aan de ruimtelijke, sociale en beleidsmatige context waarin, waarmee en waar ze werken.

Contact