Faculteit Mens en Welzijn

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 26 29
  fmw@hogent.be

Faculteit Natuur en Techniek

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270 (voetgangers, openbaar vervoer)
9000 Gent
  +32 (0)9 243 27 00
  fnt@hogent.be

Faculteit Bedrijf en Organisatie

Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1 (auto, post)
Voskenslaan 270
9000 Gent
  +32 (0)9 243 22 00
  fbo@hogent.be

School of Arts

Campus Bijloke
J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
  +32 (0)9 267 01 00
  www.hogent.be/arts
  schoolofarts@hogent.be

Vrijwilligerswerk

In het kader van de activerende verzorgingsstaat krijgt vrijwilligerswerk heel wat aandacht. Het appèl om als vrijwilliger actief te zijn, houdt in dat de discussie overwegend gevoerd wordt over vrijwilligers en minder over de betekenis van vrijwilligerswerk als vorm van werk. Wij beschouwen vrijwilligerswerk echter niet als een individueel proces, maar vertrekken vanuit volgende uitgangspunten:
- (Onderzoek naar) vrijwilligerswerk wordt vanuit een concrete benadering gevoerd
- (Onderzoek naar) de betekenis van vrijwilligerswerk wordt gerelateerd aan de concrete context van de organisatie en aan de vraag naar wat de betekenis en meerwaarde is van vrijwilligerswerk voor het individu, de organisatie en de samenleving
- Naargelang de (beoogde) concrete inbreng van vrijwilligers is een gedifferentieerd ondersteuningsaanbod vanuit de organisatie nodig.

 

 


Voorbeelden van lopende of recent afgeronde projecten rond dit thema zijn:

- Een verkennend onderzoek in opdracht van de Vlaamse Overheid naar de leefsituatie en ondersteuningsbehoeften van jonge mantelzorgers in Vlaanderen;

- Wetenschappelijke dienstverleningsprojecten i.o.v. Vormingplus Gent-Eeklo, KVLV en andere organisaties;


- Een onderwijsproject in ‘Maatschappelijk Assistent in de Praktijk’ waarin studenten een maatschappelijk engagement aangaan waarin ze samen werken met professionals en vrijwilligers uit diverse organisaties.